8 ເຫດຜົນສຳຄັນ ສາວໆຕ້ອງສີດສະເປນ້ຳແຮ່ລະຫວ່າງວັນ

1.ນ້ຳແຮ່ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ທຸກສະພາບຜິວ ບໍ່ວ່າຈະຊ່ວງອາຍຸໃດ ເຊັ່ນດຽວກັບອາການຄໍແຫ້ງທີ່ຕ້ອງດື່ມນ້ຳມີສ ຫຼືຜະລິດຕະພັນນ້ຳແຮສີດໜ້າຈະຊ່ວຍເພີ້ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຈາກຕ່ອມໄຂມັນ ລົບຮ່ອງຮອຍແລະຊະລໍຄວາມແກ່ຂອງຜິວໜັງ

2.ເມື່ອແຕ່ງໜ້າແລ້ວເກີດຄວາມກັງວົນວ່າຜິວໜ້າຈະແຫ້ງ ເຮົາສາມາດໃຊ້ມີສ ຫຼືສະເປນ້ຳແຮ່ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງສຳອາງຕິດທົນນານແລະເມື່ອໃຊ້ສະເປນ້ຳແຮ່ຫຼັງແຕ່ງໜ້າຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າສະອາດແລະເຄື່ອງສຳອາງບໍ່ຫຼຸດອອກຈາກຜິວ

3.ເມື່ອຕ້ອງຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມເຢັນຫຼືຮ້ອນເປັນເວລາດົນເມື່ອສີດສະເປນ້ຳແຮ່ດຸໆຈະເຮັດໃຫ້ຜິວສາມາດຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ໝົດມື້

4.ສະເປນ້ຳແຮ່ໃຫ້ຜົນລັບລ້ຳເລີດກັບຜິວທີ່ມີປັນຫາການປັບສະພາບໃນລະດູຮ້ອນ ຮູຂຸມຂົນກວ້າງ ມົນລະພາວະທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສິ່ງສົກກະປົກໄປອຸດຕັນທີ່ຜິວ ອັນເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດປັນຫາສິວ ແລະຮ່ອງຮອຍກ່ອນໄວ

5.ສຳລັບໜຸ່ມໆກໍ່ສາມາດໃຊ້ສະເປນ້ຳແຮ່ໄດ້ ໂດຍການໃຊ້ຫຼັງການໂກນໜວດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜິວທີ່ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນໃຫ້ປັບສະພາບຢ່າງສົດຊື່ນບໍ່ແສບຜິວ

6.ຖ້າໃຊ້ສະເປນ້ຳແຮ່ກ່ອນລ້າງໜ້າຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າສະອາດຢ່າງລ້ຳລຶກ ເມື່ອໃຊ້ຫຼັງລ້າງໜ້າຈະຊ່ວຍເກັບຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບຜິວຢ່າງສູງສຸດ ເຮັດໃຫ້ຜິວໄດ້ຮັບການບຳລຸງ ປັບສະພາບຢ່າງປອດໄພແລະຊ່ວຍປິດຮູຂຸມຂົນ ໂດຍການລ້າງເຄື່ອງສຳອາງອອກໄດ້ຢ່າງໝົດຈົດ

7.ສະເປນ້ຳແຮ່ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະກັບທຸກເພດທຸກໄວ ເພາະບໍ່ວ່າຈະຊ່ວງອາຍຸໃດຜິວກໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢູ່ສະເໝີ

8.ສະເປນ້ຳແຮ່ ສາມາດໃຊ້ແທນຢາລະງັບກິ່ນໂຕໄດ້ ພື້ນທີ່ກ້ອງວົງແຂນເປັນບໍລິເວນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເປັນພິເສດ ເມື່ອຜິວບໍລິເວນດັ່ງກ່າວຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນກໍ່ຈະຂັບເຫ່ອແລະໄຂມັນອອກມາຈົນສົ່ງກິ່ນ ເຊິ່ງຖ້າເຮັດໃຫ້ຜິວເບິ່ງຊຸ່ມຊື່ນຂື້ນກໍ່ສາມາດຊ່ວຍລະງັບກິ່ນກາຍໄດ້ລະດັບໜຶ່ງເລີຍ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *