4 ອາຫານຫຼຸດອາການ ຕາແຫ້ງ

-ກ້ວຍ ກິນກ້ວຍທຸກວັນ ເພາະກ້ວຍມີໂພແທສຊຽມສູງ ເຊິ່ງຈະທຳງານຮ່ວມກັບໂຊດຽມເພື່ອຮັກສາພາວະສົມດຸນນ້ຳໃນຮ່າງກາຍ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ດວງຕາຂອງທ່ານຊຸ່ມຊື່ນຢູ່ສະເໝີ ຫຼຸດອາການຕາແຫ້ງ

-ຖົ່ວປະເພດນັດ ຊະນິດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະວໍນັດ ຄວນກິນວັນລະປະມານ 1 ກຳມື ເພາະຖົ່ວປະເພດນີ້ມີໄຂມັນອິ່ມໂຕເຊີງດ່ຽວຫຼືກົດໄຂມັນໂອເມກ້າ 3 ສູງ ເຊິ່ງສານອາຫານເຫຼົ່ານີ້ເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນໃນນ້ຳຕາ

-ປາທະເລນ້ຳເລິກ ເຊັ່ນ ປາທູນ່າຫຼືປາເຊວມ່ອນ ເພາະມີກົດໄຂມັນທີ່ຈຳເປັນຫຼືໂອເມກ້າ3 ດ້ວຍ

-ນ້ຳມັນປໍ (Flexseed oil) ຫຼືນ້ຳມັນເມັດລິນິນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມກົດໄຂມັນໂອເມກາ3 ຢ່າງພຽງພໍ ໂດຍກິນວັນລະ 1 ບ່ວງແກງ ຫຼືຜະສົມຊີລຽວແລ້ວກິນກໍ່ໄດ້

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *