Microsoft ຈົດສິດທິບັດ ຫົວສາກ USB-C ດຶງສາຍແລ້ວເຄື່ອງບໍ່ຕົກພື້ນ ແບບດຽວກັບ MagSafe

ເປັນອີກຫນຶ່ງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຢາກໃຫ້ເກີດຂັ້ນກັບໂນ້ດບຸກທຸກເຄື່ອງແທ້ໆ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້) ເພາະຫຼ້າສຸດ Microsoft ຍື່ນຈົດສິດທິບັດ ສາກ USB-C ແບບໃຫມ່ ອາດຈະນໍາມາໃຊ້ແທັບເລັດຕະກູນ Surface ໂດຍສະເພາະ ເຊິ່ງໃຊ້ແມ່ເຫລັກໃນການຍຶດເກາະ ລະຫວ່າງ ຫົວສາກກັບບ່ອນສຽບເຂົ້າດ້ວຍກັນ ເວລາເຕະສາຍສາກເຄື່ອງຈະບໍ່ຖືກດຶງ ຫລື ຕົກເຮ່ຍໄປຕາມສາຍນັ້ນເອງ (ແບບ MagSafe ທີ່ MacBook ມີ)

ສໍາລັບເຄື່ອງ Surface ລຸ້ນປັດຈຸບັນນັ້ນ ບໍ່ຮອງຮັບການສາກສາຍຜ່ານທາງ USB-C ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ Microsoft ເຄີຍຈົດສິດທິບັດດັ່ງກ່າວຕໍ່ອົງການ ຊັບສິນທາງປັນຍາແຫ່ງໂລກ (WIPO) ແມ່ນຢູ່ສິດທິບັດບາງສະບັບຂອງ Microsoft ນັ້ນບໍ່ເຄີຍຜະລິດອອກມາໃນເຊິງພານິກເລີຍ (ຈຶ່ງຈົດໄວ້ກັນຄູ່ແຂ່ງລອກຮຽນແບບ) ແຕ່ກໍ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະເອົາມາໃຊ້ກັບ Surface ລຸ້ນຕໍ່ໄປດ້ວຍ

ຕ້ອງຄອຍເບິ່ງກັນຕໍ່ໄປວ່າ ໃນອະນາຄົດ Surface ລຸ້ນໃດຈະມີບ່ອນສາກ USB-C ແລະ ຈະຮອງຮັບຫົວສາກແມ່ເຫລັກ (ແບບ MagSafe) ດ້ວຍ ຫລື ບໍ່ ຖ້າເຮັດອອກມາແລ້ວລາຄາບໍ່ແພງຫລາຍ ເຮົາອາດຈະເຫັນໂນດບຸກຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ ຫັນມາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ດ້ວຍກໍ່ເປັນໄດ້.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *