ແຮງງານຂະແໜງກໍ່ສ້າງ ມີຄວາມສ່ຽງການວ່າງງານ

ເຖິງແມ່ນວ່າການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ນັບແຕ່ປີ 2015 ຜ່ານມາ ເປົ້າໝາຍຂອງການເຂົ້າກໍເພື່ອເປີດເສລີທາງ ດ້ານການຄ້າ, ການເງິນ, ການລົງທຶນ ລວມທັງແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ ແຕ່ປັດຈຸບັນມີພຽງແຕ່ບາງຂະແໜງການເທົ່ານັ້ນເປີດຮ່ວມ ກັນຕາມເງື່ອນໄຂຂອງທ່າແຮງແຕ່ລະປະເທດ ໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂສະພາບຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຍັງຕ້ອງຍົກລະດັບໃນການພັດທະນາຈາກຈຸດເດີມອີກຫຼາຍສົມຄວນ ເພື່ອກ້າວໄປຢືນຢູ່ໃນຈຸດທີ່ກຳນົດ ເຊັ່ນ: ດ້ານແຮງງານໃນບາງຂະແໜງການ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານຕ່າງໆ.

ຄໍລຳອາຊີບວຽກງານສະບັບນີ້ເຮົາຈະນຳເອົາແຮງງານລາວ ທີ່ເຫັນວ່າມີ ຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວກຽມຮັບມື ໂດຍສະເພາະປີ 2018 ຫາກໍຜ່ານພົ້ນໄປປີ 2019 ກ້າວເຂົ້າມາ.ຂະແໜງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນພາກອຸດສາຫະກຳກໍ່ສ້າງທີ່ເຫັນວ່າ ອະນາຄົດມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ແຮງງານຢູ່ນອກລະບົບອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເຖິງແມ່ນວ່າກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ – ສັງຄົມ ຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການຮ່ວມມືກັບສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານບາງແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນອາ ຊີວະສຶກສາ ໃນການປຸກລະດົມເອົາແຮງງານທີ່ມີສີມືຢູ່ແລ້ວທີ່ບໍ່ມີໃບປະກາສະນີຍະບັດເຂົ້າມາສອບເສັງ ເພື່ອວັດລະດັບຄວາມ ສາມາດແລ້ວອອກໃບຢັ້ງໃຫ້ຕາມຄວາມສາມາດໃນການນຳໄປປະກອບອາຊີບວຽກງານໄດ້ຄືກັບນັກສຶກສາທີ່ຈົບມາຈາກໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ.

ສິ່ງທີ່ໜ້າຄິດນຳແຮງງານນອກລະບົບຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຮັບຈ້າງກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ ທີ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານເທົ່າທີ່ຄວນ ເມື່ອເລີ່ມລົງມືເຮັດວຽກກໍມີການຂໍເງິນຈາກຜູ້ຈ້າງກ່ອນ ເມື່ອໃຫ້ເງິນໄປແລ້ວພັດວຽກບໍ່ເດີນ ( ຄືບໍ່ແລ້ວຕາມກຳນົດທີ່ຕົກລົງກັນ ໄວ້ ) ຜູ້ຈ້າງເຫຼົ່ານັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ຄິດໃໝ່ຊອກຫາຄົນໃໝ່ມາເຮັດປຸກສ້າງໃຫ້ແທນ ຫຼື ຫັນໄປຈ້າງແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາເຮັດ ແທນ.

ເຈົ້າຂອງຫ້ອງແຖວ ບ້ານໂຊກຄຳ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລົ່າວ່າ: ຕົນເອງມີຄວາມຢາກສົ່ງເສີມແຮງງານລາວ ຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຳມະກອນທີ່ເຂົ້າຂາດແລງ ແກງຂາດໝໍ້ທີ່ອາໄສຮັບຈ້າງກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ ແຕ່ແຮງງານບາງຈຳນວນ ເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍ່ສູງພໍ ແຕ່ລົງມືເຮັດວຽກກໍເລີ່ມຂໍເບີກຈ່າຍເງິນຊ້ຳບໍ່ໝຳຍັງເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກບໍ່ສຳເລັດຕາມ ທີ່ກຳນົດ ສົມມຸດມີຊ່າງຮັບເໝົາ 3 ຄົນ 8:00 ໂມງເຊົ້າ 2 ຄົນມາກ່ອນ ແຕ່ກໍບໍ່ລົງມືເຮັດຕ້ອງໄດ້ຖ້າຄົນທີ 3 ມາຈຶ່ງເຮັດພ້ອມກັນ ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ກຳນົດໝາຍວຽກພັດບໍ່ສຳເລັດ ແລະ ມີການຖິ້ມໃສ່ຊ່າງຮັບງານດ້ວຍກັນເອງ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມລຳບາກໃຈໃຫ້ກັບ ຄົນຈ້າງ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ໄປຫານາຍຊ່າງຄົນໃໝ່ມາເຮັດທັງເສຍເງິນເພີ່ມ ແລະ ເສຍເວລາ.

ກໍລະນີດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ້ກັບຈຳນວນແຮງງານຄົນລາວ ທີ່ກຳລັງຕ້ອງການເຮັດອາຊີບນີ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ລວມທັງເປັນການສ້າງພາບຟົດທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຄົນໃນອາຊີບດຽວກັນ.

ສະນັ້ນ, ແຮງງານເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈະຊອກຫາທາງອອກໃຫ້ກັບຕົນເອງກ່ອນທີ່ແຮງງານປະເທດໃກ້ຄຽງທີ່ກຳລັງຈະຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຫຼາຍ ກວ່ານີ້ ມາຍາດແຍ່ງເອົາອາຊີບຂອງຕົນເອງໄປ.

 

( ໂດຍ: ສຸລິນ, ຮູບ: ສຸກສະຫວັນ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *