ບໍລິສັດ ຈົງຫຼຽນ ສະຖາປັດຕະຍະກຳອອກແບບ ຕົບແຕ່ງ ຈໍາກັດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານແປພາສາຈີນ

ບໍລິສັດ ຈົງຫຼຽນ ສະຖາປັດຕະຍະກຳອອກແບບ ຕົບແຕ່ງ ຈໍາກັດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ແປພາສາຈີນ 2 ຕໍາແໜ່ງ

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 500$-1,500$ (ເຂົ້າມາສະໝັກ ແລະ ສໍາພາດເລີຍ)

ສົນໃຈໂທ 020 9661 1016

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *