“Google Message” ປ່ອຍຟີເຈີປ້ອງກັນຂໍ້ຄວາມສະແປມ ໃນເວີຊັ່ນ Android ແລ້ວ

ສໍາຫລັບຄົນທີ່ໃຊ້ງານມືຖື Android ອາດຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບຂໍ້ຄວາມໂຄສະນາຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າມາອາດຈະຢູ່ໃນເຄື່ອງຫຼາຍຈົນຫລາຍຄົນບອກວ່າ ເບື່ອທີ່ຈະລົບແລ້ວລ່າສຸດ Google Message ທີ່ເປັນໂປຣແກຣມອ່ານຂໍ້ຄວາມ SMS ຂອງ Android ໄດ້ເຜີຍວ່າໄດ້ຕິດ ຕັ້ງຟີເຈີປ້ອງກັນ Spam Message ໄດ້ແລ້ວ

ການເຮັດວຽກນັ້ນຈະມີການແຈ້ງເຕືອນຂໍ້ຄວາມອອກມາວ່າ ຈະມີຟີເຈີນີ້ຫາກມີການຕົກະລົງຈະເປັນການເປີດຟີເຈີດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈະມີການປ້ອງກັນ ໃຫ້ໃນຖານຂໍ້ມູນລະດັບຫນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ງານຈະຕ້ອງເບິ່ງໃນຂໍ້ຄວາມເອງເພື່ອໃຫ້ Google ລວບລວມເປັນຖານຂໍ້ມູນວ່າ SMS ແບບໃສເປັນ Spam ນັ້ນເອງ, ແຕ່ກໍຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີຕອນນີ້ຟີເຈີໃຫມ່ໄດ້ເປີດໃຫ້ໃຊ້ງານເພື່ອປ້ອງກັນຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *