ວິທີສົ່ງເສີມເດັກນ້ອຍໃຫ້ຮັກການຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ການຮຽນຮູ້ເປັນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຮັດໄດ້ຕະຫຼອດຊີວິດບໍ່ແມ່ນໄວໃດໄວໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ເຖິງວ່າການຮຽນຮູ້ຈະເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບທຸກໄວ ແຕ່ໃນໄລຍະໄວທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການຮຽນຮູ້ກໍ່ຄືໄວເດັກ ເພາະເດັກທຸກຄົນເກີດມາຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການ, ມີຄວາມຮູ້ ເພື່ຶອໃຫ້ຕົວເອງສາມາດໃຊ້ຊີວິດຢູ່ບົນໂລກໃບນີ້ໄດ້ຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຮັກການຮຽນຮູ້ຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ຈຳເປັນຕ້ອງມາອ່ານວິທີງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຮັກການຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເດີມ.

  1. ພະຍາຍາມສ້າງປະເດັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຄິດສະເໝີ, ເວົ້າລົມເລື່ອງຕ່າງໆ ລວມເຖິງການເປີດປະເດັນເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ເປັນສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບສິ່ງໃໝ່ໆເພີ່ມຂຶ້ນຕະຫຼອດເວລາ ເຊັ່ນ: ເວລາວ່າງພາລູກໄປຫຼິ້ນສວນສັດແລ້ວລອງຖາມລູກວ່າສັດໂຕນີ້ແມ່ນຫຍັງ? ລັກສະນະທີ່ເຫັນເປັນແບບໃດ? ຄືກັນກັບທີ່ລູກຮູ້ຈັກ ຫຼື ບໍ່ ການໃຫ້ເປີດປະເດັນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບເດັກໆຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ຄວາມຄິດຢາກຮຽນຮູ້ວ່າສັດທີ່ວ່າແມ່ນສັດຫຍັງ? ຄືກັນກັບສັດທີ່ຮູ້ຈັກ ຫຼື ບໍ່.
  2. ພາອອກໄປທ່ຽວຕາມສະຖານທີ່ໆໜ້າສົນໃຈ ການຮຽນຮູ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮຽນຮູ້ຜ່ານຈໍຄອມພິວເຕີ, ມືຖື ຫຼື ໜັງສືເທົ່ານັ້ນ ຄວນພາເດັກໆອອກໄປສຳຜັດກັບສະຖານທີ່ນອກບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເກີດການຮຽນຮູ້ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າມັກການຮຽນຮູ້ຈາກການສຳຜັດດ້ວຍຕົວເອງ ເຊັ່ນ: ໄປທ່ຽວຕາມພິພິທະພັນ, ສວນສັດ, ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.
  3. ໃຫ້ເດັກສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫາກໃຫ້ເດັກໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຈາກສິ່ງທີ່ເຂົາຮູ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າສິ່ງທີ່ໄດ້ສຶກສາຮ່ຳຮຽນມາມີຄຸນຄ່າ ເມື່ອເບິ່ງເຫັນຄຸນຄ່າເຂົາກໍ່ຈະຮູ້ສຶກຢາກຈະເລີ່ມຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອຕ້ອງການຕອບຄຳຖາມທີ່ພໍ່ແມ່ຖາມໃຫ້ໄດ້ ແລະ ເຂົາກໍ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງເກັ່ງຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້ຕໍ່ໄປຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຢ່າລືມໃຫ້ເດັກໆໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍ ແຕ່ກໍລະນີເຂົາສະແດງອອກມາບໍ່ຖືກກັບຄວາມເປັນຈິງ ບໍ່ຕ້ອງໄປຕຳໜິຕິເຕືອນ ໃຫ້ອະທິບາຍດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງເລື່ອງຈິງກັບສິ່ງທີ່ເຂົາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນອອກມາວ່າມັນຕ່າງກັນແບບໃດ?.
  4. ໃຫ້ລາງວັນ ຫຼື ຊື້ຂອງທີ່ເໝາະສົມກັບການຮຽນຮູ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໜັງສື, ພາໄປຫຼິ້ນສວນສະໜຸກ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນເສີມທັກສະ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ນອກຈາກຈະຊື້ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເດັກໆແລ້ວຍັງຖືເປັນການຊື້ເຄື່ອງເພື່ອໃຫ້ເຂົາໄດ້ເກີດການຮຽນຮູ້ອີກດ້ວຍ.

ວິທີເຫຼົ່ານີ້ເປັນວິທີ່ງ່າຍໆທີ່ໃຜໆກໍ່ປະຕິບັດຕາມໄດ້ ຖ້າຢາກໃຫ້ເດັກໆຮັກການຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນກໍ່ສາມາດນຳເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ ເມື່ອເດັກນ້ອຍຮັກການຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາກໍ່ຈະສົດໃສກ້າວຕໍ່ໄປຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *