8 ເຄັດລັບ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນ້ອງໆມີຜົນການຮຽນດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ບັນຫາຂອງການມີຜົນການຮຽນທີ່ບໍ່ດີນັ້ນ ແມ່ນເກີດມາຈາກຫຼາຍສາເຫດດ້ວຍກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການບໍ່ຕັ້ງໃຈຮຽນ ແມ່ນແຕ່ເລື່ອງການພົບເພື່ອນ ກໍ່ມີຜົນເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນເລີຍ ຖ້າຫາກນ້ອງໆໄດ້ນຳເຄັບລັບທັງ 8 ຂໍ້ນີ້ໄປໃຊ້ ເພາະນອກຈາກຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ນ້ອງໆມີຜົນການ ຮຽນທີ່ດີຂຶ້ນແລ້ວ ຍັງຖືວ່າເປັນການເພີ່ມພູນ ຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບຕົນເອງໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ອນອອກໄປສູ່ໂລກແຫ່ງການເຮັດວຽກຕົວຈິງອີກດ້ວຍ ເປັນການກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມກ່ອນຮຽນຈົບຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງມານັ່ງເສຍໃຈກັບຜົນການຮຽນໃນພາຍຫຼັງ.

1.ຮູ້ຈັກຄວາມຮັບຜິດຊອບ:

ສິ່ງທີ່ນ້ອງໆຄວນຈະປັບປ່ຽນເປັນສິ່ງທຳອິດເລີຍ ຄື: ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈາກທີ່ເຄີຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ນ້ອງໆຄວນຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າ ການທີ່ເຮົາເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຕົວເຮົາແນວໃດ? ເຊັ່ນ: ໃນເລື່ອງຂອງການຮຽນຖ້າເຮົາບໍ່ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ ເຮັດວຽກບ້ານສົ່ງຕາມທີ່ອາຈານກຳນົດ ຫຼື ໂຕນໂຮງຮຽນຕະຫຼອດບໍ່ຍອມເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຜົນສຸດທ້າຍສິ່ງທີ່ນ້ອງໆຈະໄດ້ຮັບກັບມານັ້ນກໍ່ຄືເຮັດໃຫ້ ຮຽນບໍ່ຈົບ ຫຼື ຕ້ອງຮຽນຊ້ຳຫ້ອງເກົ່າ ເພາະວຽກບ້ານບໍ່ສົ່ງ ອາຈານກໍ່ບໍ່ມີຄະແນນໃຫ້ແຖມຍັງບໍ່ເຂົ້າຮຽນອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອນ້ອງຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວກໍ່ຄວນ ປັບປຸງຕົວເອງຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ເຊິ່ງໃນຕອນທຳອິດນ້ອງໆຈະຮູ້ສຶກກຽດຄ້ານ ຫຼື ບໍ່ຢາກປະຕິບັດ ແຕ່ເມື່ອເຮົາປະຕິບັດຕົນເອງໄປເລື້ອຍໆຈົນ ຕິດເປັນນິດໄສ ແລ້ວນ້ອງໆກໍ່ຈະເຫັນໄດ້ວ່າການເປັນຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບມັນສົ່ງຜົນດີຕໍ່ເຮົາຫຼາຍຢ່າງ.

2.ກຳນົດເປົ້າໝາຍໃນການຮຽນ:

ການກຳນົດເປົ້າໝາຍຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສາມາດເຮັດຄວາມຝັນໄດ້ສຳເລັດ ໂດຍຈຳເປັນຕ້ອງມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍຢ່າງຊັດເຈນ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ພ້ອມທັງທຸ່ມເທ, ດຸໝັ່ນ, ຕັ້ງໃຈເຮັດໃນສິ່ງທີ່ກຳນົດເອົາໄວ້ໃຫ້ບັນດຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ໄດ້ ຮັບຮອງວ່າ ຄວາມຝັນທີ່ນ້ອງໆກຳລັງຝັນນັ້ນຢູ່ບໍ່ໄກເກີນເອື້ອມຢ່າງແນ່ນອນ ພຽງແຕ່ນ້ອງໆມີ ຄວາມຕັ້ງໃຈທຸກຢ່າງກໍ່ສຳເລັດ.

  1. ວາງແຜນຈັດການ:

ເມື່ອນ້ອງໆກຳນົດເປົ້າໝາຍໄດ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຂັ້ນຕໍ່ມາກໍ່ຕ້ອງວາງແຜນຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງເຮັດວ່າອັນໃດຄວນ ເຮັດກ່ອນ, ອັນໃດຄວນເຮັດຫຼັງ ເຊິ່ງຖ້າຫາກນ້ອງໆສາມາດເຮັດຕາຕະລາງເປັນລາຍອາທິດໄດ້ຍິ່ງດີ ເພາະເຮົາຈະຮູ້ວ່າໃນແຕ່ລະວັນ ຫຼື ໜຶ່ງອາທິດເຮົາ ຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?.

  1. ມີວິໄນພ້ອມລົງມືເຮັດຕົວຈິງ:

ຫຼັງຈາກນ້ອງໆກຳນົດເປົ້າໝາຍວາງແຜນ ແລະ ຈັດການເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຕໍ່ມາກໍ່ຄືຂັ້ນຕອນການລົງມືເຮັດຕົວຈິງ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງສັນຍາກັບຕົວ ເອງ ວ່າຈະມີວິໄນໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ທີ່ນ້ອງໆໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ເກີດຜົນສູງສຸດ ແລະ ນ້ອງໆຫ້າມກຽດຄ້ານ ຫຼື ລະເລີຍໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງໄດ້ກຳນົດເອົາ ໄວ້ເດັດຂາດ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ເຮົາຄິດເອົາໄວ້ຈະບໍ່ມີທາງເປັນຈິງແນ່ນອນ.

  1. ຕາມໂລກຍຸກເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ທັນ:

ຢ່າງທີ່ເຮົາຮູ້ກັນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາເພີ່ມຂຶ້ນມາເລື້ອໆ ບໍ່ເວັ້ນໃນແຕ່ລະເລື່ອງຂອງການ ສຶກສາ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຄົ້ນຫາ ຄວາມຮູ້ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປທີ່ຫ້ອງສະໝຸດພຽງຢ່າງດຽວ ເພາະໂລກອິນເຕີເນັດກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງຊ່ອງທາງການຄົ້ນຫາ ຄວາມຮູ້ທີ່ດີໄດ້ຄືກັນ ເພາະມີການອັບເດດຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝທັນເຫດການຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ເຄື່ອນທີ່ ທີ່ເຮົາສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ທຸກເມື່ອທີ່ຕ້ອງການ.

  1. ກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມກ່ອນເຂົ້າຮຽນ:

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນອາດຈະງົງວ່າກຽມຕົວກ່ອນເຂົ້າຮຽນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ເຊິ່ງວິທີງ່າຍໆເລີຍກໍ່ຄືການທວນຄືນບົດຮຽນທີ່ເຮົາເຄີຍຮຽນໄປໃນມື້ວານ ແລະ ອ່ານບົດຮຽນທີ່ກຳລັງຈະຮຽນໃນມື້ຕໍ່ໄປ ພ້ອມທັງກຽມໜັງສື ຫຼື ວິຊາຮຽນໃຫ້ພ້ອມກ່ອນເຂົ້າຮຽນ ເມື່ອເຂົ້າຮຽນໄປແລ້ວກໍ່ຕັ້ງໃຈຮຽນ ຟັງຄູ – ອາຈານສອນ ແລະ ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈໄປພ້ອມໆກັນ.

  1. ຕັ້ງໃຈມຸ່ງໝັ້ນກັບບົດຮຽນ:

ໃນເວລາຮຽນເຮົາຄວນມີສະມາທິ ແລະ ຕັ້ງໃຈຟັງຄູ – ອາຈານສອນ ບໍ່ຄວນເຂົ້າມາເພື່ອນັ່ງລົມກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ນັ່ງຖ້າໃຫ້ໝົດເວລາເລີກຮຽນ ພຽງຢ່າງດຽວ ເພາະເຮົາເຮັດແບບນັ້ນສຸດທ້າຍແລ້ວເຮົາກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຫຍັງເລີຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ຮຽນບໍ່ເຂົ້າໃຈ, ແກ້ບົດສອບເສັງບໍ່ໄດ້ອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຄວນຕັ້ງໃຈຮຽນ, ຮູ້ຈັກຄິດ ແລະ ເຮັດສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໃຫ້ເຕັມທີ່.

  1. ຮຽນທຸກວິຊາໃຫ້ມີຄວາມໝາຍ:

ອີກໜຶ່ງສິ່ງທີ່ສຳຄັນບໍ່ແພ້ຂໍ້ອື່ນໆເລີຍ ກໍ່ຄືຮຽນແບບໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ນ້ອງໆບາງຄົນຈະມີຄວາມສຸກກັບການຮຽນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮຽນໃນວິຊາທີ່ ຕົນເອງມັກເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນວິຊາທີ່ຕົນເອງບໍ່ມັກເມື່ອເວລາຮຽນກໍ່ຈະບໍ່ຕັ້ງໃຈຟັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ນ້ອງໆຄວນປ່ຽນຄວາມຄິດໃໝ່ ໂດຍໃຫ້ຄິດສະເໝີວ່າທຸກ ວິຊາເປັນວິຊາທີ່ມ່ວນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮຽນໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະ ມ່ວນໄປກັບການຮຽນໜັງສື.

 

 

( ໂດຍ: ແກ້ວ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *