“YouTube” ເພີ່ມຟີເຈີຫຼິ້ນວິດີໂອອັດຕະໂນມັດ ແບບບໍ່ເປີດສຽງເທິງຫນ້າ Home ໃນ Apps

YouTube ໄດ້ມີການເພີ່ມຟີເຈີ Autoplay On Home ລະບົບການຫຼິ້ນວິດີໂອອັດໂນມັດ ແຕ່ບໍ່ມີສຽງເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດສໍາຫລັບ Apps ເທິງມືຖື. ສໍາລັບຟີເຈີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ວິດີໂອສະແດງຜົນລະຫວ່າງທີ່ເລື່ອນຜ່ານ ເຊິ່ງຟີເຈີນີ້ເຄີຍເປີດສະເພາະສະຫມາຊິກ YouTube Premium ເທົ່ານັ້ນນອກຈາກນີ້ຕອນນີ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທັງຫມົດ ເຊິ່ງການປ່ອຍຟີເຈີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມ Engagement ເທິງ YouTube ແລະ ຈະມີການປ່ອຍໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ເລື່ອຍໆຈົນຄົບ

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທ່ານສາມາດກໍາຫນົດໃຫ້ຟີເຈີນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ທັງຫມົດ ຫລື ສະເພາະ WiFi ຜ່ານການຕັ້ງຄ່າພາຍໃນ Apps.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *