ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ດັ່ງນີ້

– ພະນັກງານຂາຍ 1 ຕາແໜ່ງ

– ແມ່ບ້ານ 1 ຕໍາແໜ່ງ

– ກໍາມະກອນ 1 ຕາແໜ່ງ

ບ້ານບຶງຂະຫຍອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

020 5533 3177, 020 5528 7676

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *