ມອບ-ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກໍາເນີດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຊຽງຂວາງ (GI) ເປັນທາງການ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດພີທີມອບ-ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກໍາເນີດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຊຽງຂວາງ (GI) ໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມສົ່ງເສີມເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຊຽງຂວາງ ຢ່າງເປັນທາງການ. ພິທີມອບລະຫວ່າງທ່ານ ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທ່ານ ບຸນຕົ້ນ ຈັນທະພອນ ເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ.

 ການຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຫົວພັນ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2016 ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຢ່າງໃກ້ສິດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຊຽງຂວາງ. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຈາກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນເຈົ້າການໃນການຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນຈາກອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝລັ່ງ (AFD) ຜ່ານອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາ (FAO) ປະຈໍາ ສປປລາວ

ໃນຂະບວນການຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການເຕົ້າໂຮມຜູ້ຜະລິດ ຜູ້ປະກອບການທີ່ຜະລິດ ແລະ ຄ້າຂາຍເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງຕັ້ງ ເປັນສະມາຄົມສົ່ງເສີມເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຂວງຊຽງຂວາງ. ສະມາຄົມສົ່ງເສີມເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຊຽງຂວາງ ກັບກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ງານມະຫາກໍາຊັບສິນທາງປັນຍາ ປີ 2017 ຊຶ່ງເປັນສິນຄ້າທໍາອິດຂອງ ສປປລາວ ທີ່ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນປົກປ້ອງຖິ່ນກໍາເນີດ

ຈຸດປະສົງຂອງການຈົດທະບຽນປົກປ້ອງຖິ່ນກໍາເນີດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຈາກແຂວງຊຽງຂວາງແມ່ນ: ເພື່ອປົກປ້ອງຊື່ສຽງຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຂວງຊຽງຂວາງ ອັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ປົກປ້ອງພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ທີ່ມີການສືບທອດມາຈາກບັນພະບູລຸດຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ ທີ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ແມ່ນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

ການຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດຄັ້ງນີ້ ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ມີການຮັກສາຄຸນນະພາບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍໄວ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຫຼັງຈາກການຈົດທະບຽນ ຈະມີການກວດກາທຸກຂັ້ນຕອນການຜະລິດ ແລະ ມີການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການຜະລິດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຈາກໜ່ວຍງານຢັ້ງຢືນຈາກ ພາຍໃນ ຫຼື ສາກົນ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍທີ່ວາງຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດຕິດກາຍໝາຍຖິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃສ່ສະຫຼາກສິນຄ້າພ້ອມກັນນັ້ນ, ການຈົດທະບຽນປົກປ້ອງຖິ່ນກໍາເນີດ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.ການນໍາໃຊ້ກາໝາຍຖິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດ, ເປັນການຮັບປະກັນຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກທາງດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ທີ່ມາຂອງສິນຄ້າ,ຈະເປັນສິ່ງດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ແປຮູບ, ຫຸ້ມຫໍ່, ການຕະຫຼາດ ແລະ ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສາມາດສົ່ງອອກສິນຄ້າໄດ້ກັບທີ່ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການກາຍເປັນສິນຄ້າເອກະລັກພິເສດຂອງແຂວງທີ່ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ໃນອະນາຄົດ

ສໍາລັບວຽກງານຖິ່ນກໍາເນີດໃນຕໍ່ໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີ: ແຜນຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະຫະພາບເອີຣົບ,ຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດສິນຄ້າເອກະລັກພິເສດທ້ອງຖິ່ນອີກຫຼາຍລາຍການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຊາຜົ້ງສາລີ, ຊາປາກຊ່ອງ, ຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງ ແລະ ຫົວພັນ, ໂສມດາກຈຶ່ງ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ອື່ນໆອີກ

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ຈະເປັນສິ່ງຕະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຊົນນະບົດ ກ້າວໄປເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຕາມແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 05 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

 

 

 

ຂອບໃຈແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ເຟສບຸກທ່ານ ສູຣິອຸດົງ ແສງດາຣາ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *