ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈໍາກັດ ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຈົບໃໝ່

ໂຄງການຮັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ແມ່ນໂຄງການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີທັກສະ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງ ທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ກ່ອນຈະໄປສະໝັກວຽກກັບບໍລິສັດ ຫລື ອົງກອນຕ່າງໆ ນອກຈາກນີ້ ຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກ ອາດຈະມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບເຂົ້າເປັນພະນັກງານຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ

 

 

(ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາມຮູບພາບເລີຍ)

ທ່ານໃດສົນໃຈ ສາມາດສົ່ງມາທາທງອີເມລ: recruitment@namtheun2.com

ໂທ 020 5554 3436, 020 9922 8640

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *