“iOS12.11” ປ່ອຍໃຫ້ອັບເດດແລ້ວຢ່າງເປັນທາງການ ເພີ່ມເລື່ອງການແຈ້ງເຕືອນໃນ “iPhone XR”

Apple ໄດ້ມີການປ່ອຍອັບເດດໃຫມ່ຫຼ້າສຸດທັງ iOS, macOS, tvOS ເຊິ່ງມີການປ່ຽນແປງຫລາຍເລື້ອງ ເຊິ່ງໃນ iOS 12.1.1 ມີການປັບປຸງໃນຫລາຍເລື້ອງ ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ໂດຍມີລາຍະລະອຽດດັ່ງນີ້:

iOS 12.1.1 ເພີ່ມຄຸນສົມບັດ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງສໍາລັບ iPhone ແລະ iPad ຂອງທ່ານ ເຊິ່ງຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປັບປຸງລວມເຖິງ:

– ການສະແດງຕົວຢ່າງການແຈ້ງເຕືອນ ໂດຍໃຊ້ Haptic Touch ເທິງ iPhone XR

– ຊິມຄູ່ທີ່ມີ eSIM ສໍາຫລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເພີ່ມເຕີມເທິງ iPhone XR, iPhone XS ແລະ iPhone XS Max

– ການແຕະຫນຶ່ງຄັ້ງເພື່ອສະຫລັບລະຫວ່າງກ້ອງດ້ານຫລັງກັບກ້ອງດ້ານຫນ້າໃນລະຫວ່າງທີ່ໂທ FaceTime

– ການຖ່າຍ Live Photo ລະຫວ່າງການໂທ FaceTime ແບບຕົວຕໍ່ຕົວ

– ຂໍ້ຄວາມແບບລຽວທາມ (RTT) ເມື່ອໃຊ້ງານການໂທຜ່ານ Wi-Fi ເທິງ iPad ແລະ iPod touch

– ການປັບປຸງຄວາມສະຖຽນຂອງການປ້ອນຕາມຄໍາບອກ ແລະ VoiceOver

+ ການແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງລວມເຖິງ:

– ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ Face ID ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຊົ່ວຄາວ

– ຈັດການປັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າບາງລາຍບໍ່ສາມາດດາວໂຫລດ Visual Voicemail ໄດ້

– ແກ້ໄຂບັນຫາໃນແອັບຂໍ້ຄວາມທີ່ເຮັດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຄາດເດົາຂໍ້ຄວາມບໍ່ສະແດງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງປ້ອນຂໍ້ຄວາມດ້ວຍແປ້ນພິມພາສາຈີນ ຫລື ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

– ຈັດການປັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຍການອັດຂອງແອັບສຽງບັນທຶກບໍ່ອັບໂຫລດໄປຍັງ iCloud

– ແກ້ໄຂປັນຫາທີ່ເຂດເວລາ ບໍ່ອັບເດດໂດຍອັດໂນມັດ

+ ລຸ້ນນີ້ຍັງເພີ່ມຄຸນສົມບັດ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງສໍາຫລັບ HomePod ອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງລວມເຖິງ:

– ການຮອງຮັບໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະ ຮ່ອງກົງ

– ໄຟ LED ຂອງ HomePod ຈະແຈ້ງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໂທ FaceTime ແບບກຸ່ມ

ພາບລວມຈະມີການປັບປຸງຫຼາຍຄືກັນ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງການເຮັດ Haptic ເທິງ iPhone XR ແລະສາມາດແຕະຫນ້າຈໍສະຫລັບໄປຫນ້າຫລັງສໍາຫລັບການໃຊ້ງານ Face Time ແລະອື່ນໆ ອີກຫລາກຫລາຍເປັນຕົ້ນ

ສໍາຫລັບຄົນທີ່ຢາກລອງໃຊ້ສາມາດເຂົ້າໄປທີ່ Setting> General> Software Update ໄດ້ທັນທີ.

 

 

 

ຂໍ້ມູນ: Apple

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *