ຂົວຂ້າມທາງສໍາລັບຄົນຍ່າງແຫ່ງທໍາອິດຂອງລາວ ໃກ້ຈະເປີດໃຊ້ແລ້ວ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ: ການກໍ່ສ້າງຂົົວຂ້າມທາງໃຫ້ຄົນຍ່າງທີ່ເຂດໂຮງງານເບຍລາວ ຖະໜົນທ່າເດື່ອ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈະໄດ້ເປີດໃຫ້ໃຊ້ໄວໆນີ້ ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນການສັນຈອນ ແລະ ລຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດ ຂອງພະ ນັກງານທີ່ເຮັກວຽກເຂດໂຮງງານ

ຂົວຂ້າມທາງສໍາລັບບ່ອນນີ້ຖືເປັນແຫ່ງທໍາອິດໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຫ່ງທໍາອິດຂອງລາວກໍ່ວ່າໄດ້. ກໍ່ຈະຖືເປັນຕົວຢ່າງ ຫາກມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ ກໍ່ຄວນມີການພິຈາລະນາໃນຫລາຍຈຸດ ເຊັ່ນເຂດໜ້າ ມຊ ດົງໂດກ, ເຂດຕະ ຫລາດເຊົ້າ, ແລະ ເຂດອື່ນໆ

 

(ຂົວແຫ່ງນີ້ແມ່ນທຶນຂອງໂຮງງານເບຍລາວສ້າງ).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *