“ສຳນັກຂ່າວ ຣອຍເຕີ” ປະກາດປົດບຸກຄະລາກອນໃນສໍານັກຂ່າວ 3.200 ຕໍາແໜ່ງປິດສໍານັກງານຫຼາຍສິບແຫ່ງ

ທອມສັນ ຣອຍເຕີຣສ ປະກາດປົດບຸກຄະລາກອນໃນສໍານັກຂ່າວ ແລະ ພະແນກຂໍ້ມູນທາງການເງິນ ລວມ 3.200 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ປິດສໍານັກງານອີກຫຼາຍສິບແຫ່ງທົ່ວໂລກໃນ 2 ປີຂ້າງໜ້າ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປັບໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ

ການປັບຫຼຸດຕໍາແໜ່ງງານດັ່ງກ່າວຄິດເປັນ 12% ຂອງຕໍາແໜ່ງງານທັງໝົດ ນອກຈາກນີ້ຣອຍເຕີຣສຍັງຈະປັບຫຼຸດສໍານັກງານ ທົ່ວໂລກລົງອີກ 30% ໃຫ້ມາຢູ່ທີ່ 133 ແຫ່ງເທົ່ານັ້ນ

ໂຄສົກຂອງຣອຍເຕີຣສ ລະບຸວ່າ ພະນັກງານສ່ວນໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດໄດ້ຮັບແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເລື່ອງດັ່ງກ່າວແລ້ວ ການປັບປຸງອົງກອນໃຫ້ກະ ທັດຫັດຂື້ນເປັນສິ່ງທີ່ຣອຍເຕີຣສເຮັດຢູ່ສະເໝີ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາດຈະໝາຍເຖິງຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງດ້ານບຸກ ຄະລາກອນ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາສາມາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນໃນອົງກອນກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ ທ່າມກາງສະພາບການແຂ່ງຂັນທີ່ຮຸນແຮງ ດ້ານຕະຫຼາດເບິ່ງຈະຕອບຮັບການປັບໂຄງສ້າງອົງກອນຂອງຣອຍເຕີຣສ ຄັ້ງນີ້ ໂດຍຫຸ້ນຂອງຣອຍເຕີຣສປັບຂື້ນມາເຖິງ 1,17% ມາປິດທີ່ 50,40 ໂດລາຕໍ່ຫຸ້ນ

ກ່ອນໜ້ານີ້ຣອຍເຕີຣສໄດ້ຂະຫຍາຍໜ່ວຍງານດ້ານຂໍ້ມູນການເງິນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ກັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃນກຸ່ມແບລັກສະໂຕນ ເພື່ອທີ່ຈະມຸ່ງຄວາມສົນໃຈໄປທີ່ໜ່ວຍງານທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງກົດຫມາຍ ແລະ ພາສີ

ທັງນີ້ຣອຍເຕີຣສເປັນສໍານັກຂ່າວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແຕ່ສໍານັກຂ່າວສ້າງລາຍໄດ້ພຽງ 6% ຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ຂະນະທີ່ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາຣອຍເຕີຣສກໍ່ຍົກເລີກຈ້າງນັກຂ່າວໃນຝຣັ່ງ ເຢຍລະມັນ ແລະ ອີຕາລີ

ເມື່ອເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ສໍານັກຂ່າວເອເອຟພີກໍ່ຍົກເລີກຈ້າງພະນັກງານລວມ 125 ຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຄິດເປັນ 5% ຂອງພະນັກງານທົ່ວໂລກ ເພື່ອຢຸດຕິການຂາດທືນຂອງບໍລິສັດດ້ວຍ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *