ຄຳມ່ວນມີຄວາມພ້ອມຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ

ການເຮັດນາແຊງໃນປີນີ້ແມ່ນສະດວກກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາຊາວນາຕ້ອງໄດ້ແບກຫາບຄ່າກະແສໄຟ ຟ້າ 50% ຂຶ້ນໄປຈຶ່ງສາມາດສັບໄຟລົງສູ່ການຜະລິດໄດ້ ໂດຍເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນອັນເລັ່ງດ່ວນ ໃນການແກ້ໄຂຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມໃນລະດູການນາປີທີ່ຜ່ານມາ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໄຟຟ້າແຂວງຄໍາມ່ວນ ຈຶ່ງໄດ້ຕອບສະໜອງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໃນການສະໜອງກະແສໄຟຟ້າ ລົງສູ່ຮາກຖານການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນກ່ອນ ໃນຈໍານວນ 15 ໂຄງການທົ່ວເມືອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງຂັ້ນເທິງຍັງໄດ້ສະໜອງ ດ້ານແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ປຸ໋ຍທີ່ໃຊ້ໃນການເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນກ້າ ເພື່ອໃຫ້ຖ່ວງທັນກັບການປັກດໍາທີ່ນອນຢູ່ໃນຈໍາ ນວນຄອບຄົວເປົ້າໝາຍ 85 ຄອບຄົວ, ຄິດເປັນເງິນແມ່ນ 4 ແສນກີບຕໍ່ຄອບຄົວ, ຄິດເປັນປຸ໋ຍແມ່ນ 02 ເປົາຕໍ່ຄອບຄົວ; ສ່ວນວ່າແນວພັນເຂົ້າແມ່ນ 30 ກິໂລຕໍ່ຄອບຄົວ ເຊິ່ງເປັນແນວພັນທ່າດອກຄໍາ 8, ທ່າສະໂນ 8, ທ່າສະໂນ 11 ເພື່ອແນໃສ່ຮອງຮັບ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນລະດູແລ້ງ.

ທ່ານ ອ່ອນຕາ ພະໄຊຍະວົງ ຕາງໜ້າກຸ່ມການຜະລິດບ້ານມະຫາໄຊ ເມືອງມະຫາໄຊ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແມ່ນເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ໄດ້ ໝູນໃຊ້ບົດຮຽນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຮັດນາຫວ່ານ ເຊິ່ງໄດ້ໄປຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ບ້ານນາໃຕ້ ເມືອງໜອງບົກ ໃນທ້າຍ ເດືອນເມສາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນເທື່ອທໍາອິດທີ່ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄດ້ໄປເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວມາໝູນໃຊ້ຢູ່ເມືອງມະຫາໄຊ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ມາເອົາບົດຮຽນນີ້ນໍາໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ເພື່ອເປັນການເຮັດນາແບບໃໝ່, ປະຢັດທັງເວລາ, ປະຢັດທັງນໍ້າ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ແຮງງານການຜະລິດ.

ສະເພາະໃນປີຜ່ານມາເນື້ອທີ່ການເຮັດນາແຊງພາຍໃນເຂດບ້ານມະຫາໄຊ ມີ 77 ເຮັກຕາ, ມາຮອດປີນີ້ເນື່ອງຈາກມີຜົນກະທົບນໍ້າ ຖ້ວມນາປີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວນາຫັນມາເຮັດນາແຊງຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດມີການເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ 33 ເຮັກຕາ ຈາກ 77 ເຮັກຕາໃນເມື່ອກ່ອນ ມາເປັນ 100 ເຮັກຕາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ສະເພາະນາຫວ່ານແມ່ນມີປະມານ 06 ເຮັກຕາ.

ທ່ານ ອ່ອນຕາ ພະໄຊຍະວົງ ຍັງໄດ້ສະເໜີມາຍັງພັກ – ລັດຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາແກ້ໄຂດ້ານອັດຕາລາຄາການຊໍາລະຄ່າກະ ແສໄຟຟ້າໃນພາກການຜະລິດໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ພ້ອມທັງນໍາເອົາກົນຈັກການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝມານໍາໃຊ້ໃນເຂດເມືອງ ມະຫາໄຊ ໃຫ້ຄືກັນກັບເຂດເມືອງຍົມມະລາດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ມາແລ້ວ.

 

( ຂ່າວ – ຮູບ: ແດງສະຫວັດ ແສນພານິດ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *