ອິນເດຍເຮັດແທ້!! ສັ່ງງົດວຽກບ້ານເດັກນ້ອຍ ຈຳກັດນໍ້າຫນັກກະເປົານັກຮຽນ

ເມື່ອໄວໄວມານີ້ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອິນເດຍໄດ້ອານຸມັດຄູ່ມືປະຕິບັດກ່ຽວກັບນໍ້າຫນັກກະເປົານັກຮຽນສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ລັດຖະບານກາງອິນເດຍລະບຸວ່ານໍ້າຫນັກຂອງກະເປົານັກຮຽນຄວນຂື້ນຢູ່ກັບອາຍຸຂອງເດັກນຳ ແລະ ໄດ້ພະຍາຍາມກະຕຸ້ນໃຫ້ລັດ ຕ່າງໆຂອງອິນເດຍຈຳກັດນໍ້າຫນັກກະເປົານັກຮຽນຕາມຄູ່ມືປະຕິບັດໃຫມ່ນີ້

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອິນເດຍປະກາດບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນແບກກະເປົາຫນັກໆໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ຍົກເລີກການໃຫ້ວຽກບ້ານເດັກນ້ອຍນຳ

ພາຍໃຕ້ແນວທາງປະຕິບັດນີ້ ໂຮງຮຽນຈະຍົກເລີກການໃຫ້ວຽກບ້ານນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມປໍ1 ແລະ ປໍ2 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ອາ ຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງຫອບຫນັງສືກັບບ້ານ

ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມປໍ3 ຮອດປໍ5 ນໍ້າຫນັກຂອງກະເປົານັກຮຽນບໍ່ຄວນເກີນ 3ກິໂລ ສ່ວນນັກຮຽນຊັນມັດທະຍົມມໍ4ຂື້ນໄປ ນໍ້າຫນັກກະເປົາບໍ່ຄວນເກີນ 5ກິໂລ

ລັດຖະບານອິນເດຍລະບຸວ່າ ມີງານວິໄຈຫລາຍສະບັບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການແບກກະເປົາທີ່ຫນັກຫລາຍ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກະ ດູກສັນຫລັງທີ່ກຳລັງພັດທະນາຂອງເດັກນັກຮຽນໄດ້

ການສຶກສາສະບັບນື່ງໂດຍສະມາຄົມຫໍການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຂອງອິນເດຍພົບວ່າ ຮ້ອຍລະ 68ຂອງເດັກນັກຮຽນອາດປະສົບ ບັນຫາຄືມີອາການປວດຫລັງເລັກຫນ້ອຍ ແຕ່ອາການປວດທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງນີ້ອາດພັດທະນາເກີດເປັນອາການປວດຫລັງໄລຍະຍາວ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ກະດູກສັນຫລັງໄດ້

ນັກວິໄຈສຶກສາເດັກນ້ອຍກວ່າ 2,500ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 7-13ປີ ແລະ ພົບວ່າເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 88% ແບັກກະເປົາທີ່ມີນໍ້າ ຫນັກຫລາຍກວ່າ 45%ຂອງນໍ້າຫນັກຕົວເອງໄວ້ເທິງຫລັງ

Rashmi Tapke ແມ່ຂອງລູກສອງຄົນໃນນະຄອນມຸມໄບ ກ່າວວ່າ: ກະເປົານັກຮຽນທີ່ຫນັກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການວາງແຜນ ທີ່ບໍ່ດີຂອງໂຮງຮຽນ ນາງສະຫນັບສະຫນູນນະໂຍບາຍຈຳກັດນໍ້າຫນັກຂອງລັດຖະບານກາງອິນເດຍ ແລະ ວ່າຫາກໂຮງຮຽນມີການ ວາງແຜນການສອນທີ່ດີ ກໍ່ຈະສາມາດຊ່ວຍຫລຸດສຳພາລະທີ່ນັກຮຽນຈະຕ້ອງແບກມາທີ່ໂຮງຮຽນ

ປະຈຸບັນລັດມະຫາຣາຊະຕຣະ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງນະຄອນມຸມໄບ ກຳນົດໃຫ້ນໍ້າຫນັກກະເປົານັກຮຽນບໍ່ຄວນເກີນ 10%ຂອງນໍ້າ ຫນັກເດັກນ້ອຍ ຂະນະທີ່ຫລາຍໂຮງຮຽນເລີ່ມໃຊ້ກະດານໄວບອດ ແລະ ເຄື່ອສາຍສະໄລ້ໃນຊັ້ນຮຽນ ເພື່ອຫລຸດຈຳນວນຫນັງສື ທີ່ນັກຮຽນຕ້ອງແບກໄປໂຮງຮຽນ

ແນວໃດກໍ່ຕາມໃນຊົນນະບົດສ່ວນໃຫຍ່ເດັກນ້ອຍກໍ່ຍັງຕ້ອງຍ່າງໄປໂຮງຮຽນເປັນໄລຍະທາງໄກ ໂດຍແບກກະເປົານັກຮຽນທີ່ຫນັກ ໄປນຳ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *