ເສດຖະກິດລາວ ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າກວ່າກໍານົດ

ລາຍຮັບທີ່ເຄີຍໄດ້ຈາກການສົ່ງອອກແຮ່ທາດຫຼຸດລົງຫຼາຍປີຕິດຕໍ່ກັນ ບວກກັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດ ໃນປີ 2018 ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງລັດຖະບານກຳລັງສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນການສ້ອມ ແປງດ້ວຍຈຳນວນງົບປະມານມະຫາສານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດກ້າວໄປໃນທິດທາງທີ່ມີຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ການພັດທະນາດັ່ງກ່າວມັນອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ງົບປະມານປີໜ້າ ແຕ່ທ່າອ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ແລະ ລາຍຮັບຕໍ່ຫົວ ຄົນຍັງມີທິດທາງທີ່ກ້າວໜ້າ.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈຳປີ 2018 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 – 5 ທັນວາຜ່ານມາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ ຜູ້ປະສານ ງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມ 200 ກວ່າທ່ານ ຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ພາກເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້  “ ການສະຫຼຸບກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII, ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວຽກງານການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດ ທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ” ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນຂອງການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ໄດ້ຈັດການປຶກສາຫາລືໃນຮູບແບບກຸ່ມສົນທະນາ ເຊິ່ງສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລືໃນ 4 ຂົງເຂດ ຄື: ເປົ້າໝາຍ 1 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນດ້ານເສດຖະກິດ; ເປົ້າໝາຍ 2 ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສັງຄົມ; 3. ດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ 4 ດ້ານວຽກຈຸດສຸມປິ່ນອ້ອມທີ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກຜ່ານມາ ວ່າ: ໄລຍະ 2 ປີກວ່າຜ່ານມາ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ກາງສະໄໝຍັງຢູ່ໃນຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຊ້າລົງ ສະເລ່ຍ 6,8% ເຫັນວ່າຫຼຸດແຜນການທີ່ວາງໄວ້ປະມານ 0,4% ຂະແໜງກະ ສິກໍາປະຕິບັດໄດ້ 2,7% ຫຼຸດແຜນການ 3,4%, ອຸດສາຫະກຳ 10,4%, ບໍລິການ 5,6% ລາຍຮັບມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ທຽບກັບລາຍ ຈ່າຍແລ້ວຍັງຂາດດຸນ, ການລົງທຶນລວມຂອງລັດຖະບານ 128 ພັນຕື້ກີບ ການລາຍງານຄັ້ງນີ້ມີບາງຂະແໜງການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ບາງຂະແໜງການຫຼຸດລົງຍ້ອນສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ແຜນພັດທະນາທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ເປັນຕົ້ນ: ກວດກາ ແລະ ຮັດແຄບຊ່ອງວ່າງການຮົ່ວໄຫຼຂອງການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ ໂດຍກວດກາການຍົກເວັ້ນພາສີ – ອາກອນນຳເຂົ້າພາຫະ ນະ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ວັດຖຸກໍ່ສ້າງສິນຄ້າຟຸມເຟືອຍ, ສິນຄ້າອຸປະ  ໂພກ – ບໍລິໂພກ ລວມທັງເຂັ້ມງວດໃນການລັກລອບໃຫ້ຮັດ ກຸມເຂົ້າ ແລະ ມາດຕະການທາງກົງ.

ທັງນີ້, ໄດ້ມີການເລັ່ງປັບປຸງ, ກວດກາ ແລະ ສ້າງແຜນປະຕິຮູບບັນດາລັດວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ກາງ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ຂາດປະສິດທິຜົນ ໂດຍມີ: ວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຮັດໂຄງການສ້າງກອງທຶນ ຕ່າງໆ ໃຫ້ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ປັບປຸງບົດບາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບັນດາເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດໃຫ້ຮັດກຸມກວ່າເກົ່າ ລວມທັງອອກຄຳສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ເພື່ອປັບປຸງກົນໄກປະສານງານອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ ດຳເນີນທຸລະກິດ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນທົ່ວປະເທດ. ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ຕາມລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມທ້າຍສະໄໝ ໃຫ້ຢູ່ໃນທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນໂດຍອາໄສເຄື່ອງມື 8 ມາດຕະການ ໃນການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ແລະ ຄຳສັ່ງທີ່ອອກໄປກ່ອນນັ້ນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ປະມານ 6,7% ຂຶ້ນໄປ ຈາກທີ່ສະພາຮັບຮອງ 6,5% ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນ ປະມານ 2.726 ໂດລາສະຫະລັດ, GNI ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 2.317 ໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ ຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໂຄງການສວນກະເສດອິນຊີ ບ້ານທ່າຊ້າງ ເມືອງປາກງື່ມ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ ທີ່ເມືອງນາຊາຍທອງ.

ສຳລັບກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 5 ທັນວານີ້ ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືລະດັບນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງເປັນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2018 ຢ່າງເປັນທາງການ ຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືກຸ່ມສົນທະນາຕ່າງໆໃນວັນທີ 4 ທັນວາ ປະເດັນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການພັດ ທະນາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ກັບສະພາບຕົວຈິງ, ພ້ອມທັງການກະກຽມເພື່ອຂ້າມຜ່ານການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະພາບ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

 

[ ຂ່າວ: ສຸລິນ; ຮູບ: ວິລະສັກ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *