ຮັບສະໝັກສາວເຫລົ້າ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ

ຮັບສະໝັກສາວເຫລົ້າ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,900,000 ກີບ
+ ເງືອນໄຂ
ອາຍຸ18-24
ສູງ160ຂືນໄປ
ບຸກຂະລີກດີ ດຸຫມັ່ນ
ກະວຽກ 18:00-22:00 ບໍ່ມີລົດຮັບສົ່ງ
20:00-24:00 ມີລົດຮັບສົ່ງ
ມື້ເຮັດວງກ ຈັນ-ເສົາ

ສົ່ງໃຈສົ່ງຮູບເຕັມໂຕ ລວງສູງ ບ່ອນພັກເຊົາ ມາທີເບີ 020 9977 1238
020 9600 0042
ຫຼື ເຂົ້າມາຍືນໃບສະຫມັກດ້ວຍຕົນເອງທີ່ ບໍລິສັດ ຄິງສວູດ ຈຳກັດ
ບ້ານໂພນຕ້ອງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງ
+ ເອກະສານປະກອບມີ
ບັດປະຈຳໂຕ ຫລື ສຳມະໂນຄົວ
ຮູບເຕັມໂຕ ໃບຮັບປະກັນ ໃບຍັ້ງຍືນທີຢູ່.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *