ການແຂ່ງຂັນຖາມ-ຕອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອາຊຽນ ລະດັບ ຊາດປະຈຳປີ 2018

ອະນຸກຳມະການຖະແຫລ່ງຂ່າວອາຊຽນລາວ (sci) ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຖາມຕອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອາຊຽນລະດັບຊາດ ຄັ້ງທີ 8 ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-9 ພະຈິກ 2018 ທີ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ.  ເພື່ອຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ  ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ  ຈາກແຂວງຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ,  ຈຳປາສັກ ແລະ ນະຄອນວຽງຈັນ ຈຳນວນ 3 ນ້ອງ ເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ ສປປ ລາວ  ໄປເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລະດັບພາກພື້ນ  ຮ່ວມກັບບັນດານ້ອງນັກຮຽນເກັ່ງ  ທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກ 9 ປະເທດສະມາ ຊິກອາຊຽນ  ຢູ່ບາຫລີ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ  ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-7 ທັນວາ 2018.

ໃນການແຂ່ງຂັນຄັດເລືອກຄັ້ງນີ້,  ຈະແບ່ງອອກເປັນ 4 ຮອບ,  ໃນແຕ່ລະຮອບ ນ້ອງນັກຮຽນທັງ 15 ຄົນ  ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຈະໄດ້ຕອບຄຳຖາມຢູ່  4 ໝວດຄວາມຮູ້, ໝວດລະ 5 ຄຳຖາມ,  ມີທັງຄຳຖາມ ປະເພດຫລາຍຄຳຕອບໃຫ້ເລືອກ  (ປາລາໄນ),  ປະເພດເປີດປິດ ແລະ ປະເພດຕື່ມຄຳໃສ່ບ່ອນຫວ່າງ,  ຊຶ່ງຄໍາຖາມທັງໝົດເປັນພາສາອັງກິດ  ແລະ ວິທີ ການຖາມຕອບແມ່ນຜ່ານລະບົບໄອທີ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *