YouTube ປ່ອຍເວີຊັ່ນສະແດງຜົນເທິງ Nintendo Switch ແບບງຽບໆ

ເປັນເວລາທີ່ຍາວນານຫລາຍສໍາຫລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການເບິ່ງ YouTube ທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເທິງເຄື່ອງຫຼິ້ນເກມພົກພາສຸດອະເນກປະສົງ Nintendo Switch ດ້ວຍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຖິງວ່າຈະເຜີຍວ່າຕົວເຄື່ອງຈະເປີດຕົວມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍການສະແດງຜົນຂອງ Nintendo Switch ສໍາລັບ Application YouTube ການເຮັດວຽກຄືກັບ YouTube ໃນເວີຊັ່ນອື່ນໆມາເຕັມເຕັມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໃນດ້ານຄວາມບັນເທີງດ້ວຍກັນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເຫຼືອພຽງໂປຣແກຣມ Netflix ທີ່ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ອອກມາ. ແຕ່ຖ້າອອກມາແລ້ວກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຫຼິ້ນເກມນີ້ດູດີ ແລະ ອະເນກປະສົງຫລາຍຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນ ກໍ່ຕ້ອງລຸ້ນກັນຕໍ່ໄປວ່າຈະພ້ອມເມື່ອໃດ.

 

 

ຂໍ້​ມູນ: Slashgear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *