10 ປະໂຫຍດດີໆຈາກ “ຜັກຫອມ” ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ

1.ວິຕາມິນເອຈາກຜັກຫອມ ຊ່ວຍບຳລຸງສານຕາແລະສະໝອງ

2.ຜັກຫອມມີສານຊະນິດໜຶ່ງຊື່ວ່າ “ສານໂຟວານອຍແລະສານຄໍຊິຕິນ” ສາມາດຊ່ວຍຍັບຢັ້ງການເກີດມະເຮັງ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການອັກເສບແລະປ້ອງກັນໂລກພູມແພ້ໄດ້ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ

3.ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຈາກຜັກຫອມ ຊ່ວຍແກ້ຫວັດຕັນດັງ ລົດໄຂ້ໄດ້

4.ປ້ອງກັນອາການທ້ອງຜູກ ຫາກກິນຜັກຫອມດຸໆເນື່ອງຈາກມີເສັ້ນໃຍອາຫານຫຼາຍ

5.ນຳຜັກຫອມມາຕຳແລ້ວພອກບໍລິເວນທີ່ຖືກແມງໄມ້ກັດຕອດ ຈະສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການອັກເສບໄດ້

6.ມີແຄນຊຽມແລະຟອສຟໍລັດ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກກະດູກຜຸຜຸ່ຍໄດ້

7.ມີສານຊ່ວຍຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ແລະກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ມກັນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

8.ປ້ອງກັນໂລກເລືອດຈາງ ໃຜທີ່ມີປັນຫາກ່ຽວກັບເລືອດຄວນກິນຢ່າງຍິ່ງ

9.ຊ່ວຍເພີ້ມນ້ຳນົມໃຫ້ແມ່ລູອ່ອນ ແມ່ຄົນໃດທີ່ມີນ້ຳນົມໜ້ອຍ ລອງກິນຜັກຫອມຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍເລີຍ

10.ປ້ອງກັນອາການເລືອດດັງອອກ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *