ລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ 5 ແຂວງ ອາທິດນີ້ເຫັນວ່າມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນ – ລົງເລັກໜ້ອຍ

ລາຄາສິນຄ້າປະເພດພືດຜັກທີ່ເປັນບັນຫາສຳຄັນໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊິ່ງສະເພາະໃນຕະຫຼາດ 5 ແຂວງອາທິດນີ້ ເຫັນວ່າມີ ການເໜັງຕີງຂຶ້ນ – ລົງເລັກໜ້ອຍບາງລາຍການໂດຍສະເພາະສິນຄ້າປະເພດພືດຜັກ ເຊິ່ງເປັນພືດຕາມລະດູການຈະມີລາຄາເໜັງ ຕີງຂຶ້ນ – ລົງ, ແຕ່ລາຄາສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິດັ່ງອາທິດຜ່ານມາ.

ເຊື່ອແນ່ວ່າຫຼາຍໆທ່ານອາດຈະຢາກຮູ້ວ່າລາຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫຼາດຕ່າງແຂວງໃນປັດຈຸບັນມີລາຄາເທົ່າໃດ ເພື່ອຈະເປັນຂໍ້ມູນ ໃນການຊື້ – ຂາຍ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າປະເພດພືດຜັກທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາມາປຸງແຕ່ງອາຫານປະຈຳວັນ ວ່າໃນແຕ່ລະອາ ທິດມີການຂຶ້ນ – ລົງຄືແນວໃດ?. ສະນັ້ນ, ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີບັນດາລາຍການ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າຕົວຈິງທີ່ສັງລວມຈາກ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 5 ແຂວງ ຄື: ແຂວງສາລະວັນ, ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ປະຈໍາອາທິດ ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2018 ວ່າມີການຂຶ້ນ – ລົງແນວໃດເມື່ອທຽບກັບອາທິດຜ່ານມາ?.

ແຂວງວຽງຈັນ ເຫັນວ່າລາຄາສິນຄ້າປະເພດພືດຜັກ ຍັງມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນ – ລົງ ບາງລາຍການ ເຊັ່ນ: ຜັກຫອມປ້ອມ ລາຄາ 30 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ອາທິດນີ້ຫຼຸດລົງ 25 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ຜັກຫອມລາບ ລາຄາ 25 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ອາທິດນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 30 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ; ຂະນະທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຜັກສະຫຼັດ ລາຄາ 5 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ອາທິດນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ໝາກເຫຼ່ນ ລາຄາ 5 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ອາທິດນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີລາຍການສິນຄ້າອື່ນໆທີ່ມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນ – ລົງໃນຕະຫຼາດ 5 ແຂວງ.

ເຊິ່ງລາຍລະອຽດບັນດາລາຍການ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າຕົວຈິງທີ່ສັງລວມຈາກ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 5 ແຂວງ ປະຈໍາອາທິດວັນທີ 7 ພະຈິກ 2018 ມີດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *