ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດ່ວນ

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍກົດໝາຍ

– ເງິນເດືອນ 8.000.000-12.000.000 ກີບ

– ບ່ອນປະຈຳການ “ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ”

ສົນໃຈໂທ: 030 540 4353, 030 200 2000
ຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕີມເບິ່ງ​ຕາມ​ຮູບ​ພາບ​ເລີຍ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *