ຄ່າໄຟຟ້າຂະແໜງກະສິກຳຍັງແພງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງ

ຂະແໜງກະສິກຳ ເປັນໝາກຫົວໃຈສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດທີ່ລັດຖະບານຕັ້ງຄວາມຫວັງເອົາໄວ້ສູງ ໃນການສ້າງວຽກ ເຮັດງານທຳ, ຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກກາຍເປັນລາຍຮັບທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະຊາຊົນຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນເຮັດໃຫ້ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງສັງຄົມຕັ້ງຄຳຖາມວ່າເມື່ອມີການປູກຝັງ – ລ້ຽງສັດຫຼາຍ ແຕ່ລາຄາສະໜອງພາຍ ໃນກໍ່ຍັງສູງ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນງົວ, ຄວາຍ, ໝູ ແລະ ປາ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ. ໜຶ່ງໃນນັ້ນ, ຍັງມີອັດຕາຄ່າເກັບໄຟຟ້າກໍ່ເຫັນວ່າຍັງສູງພໍສົມ ຄວນທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງສົ່ງຜົນໃຫ້ບາງຂະແໜງກະສິກຳຢູ່ໄດ້ຍາກ.

ທ່ານ ຄຳຟອງ ວໍລະບຸດ ຮອງອຳນວຍການ ກຸ່ມບໍລິສັດ ລາວມີໄຊ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ລາວມີໄຊ ໄດ້ຈົກທຶນໄປແລ້ວຫຼາຍລ້ານໂດລາສະ ຫະລັດ ໃນການສ້າງຕັ້ງຟາມລ້ຽງງົວ ແລະ ໝູ ສະໜອງພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງໃກ້ຄຽງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຈັດຢູ່ໃນຟາມທີ່ໃຫຍ່ລະດັບຕົ້ນໆຮອງຈາກຟາມຢູ່    ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຕ່ລະປີໄດ້ສະໜອງປະ ເພດງົວຂຸນໃຫ້ກັບບາງແຂວງຂອງຫວຽດນາມ ປີ 1 ປະມານ 3 – 4 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 300 – 400 ໂຕ.

ການສົ່ງອອກເຫັນທ່າຈະໄປໄດ້ດີແຕ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລວມທັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເອງ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ ກໍ່ມີບັນດາຟາມ ຕ່າງໆຂອງນັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ໃນນັ້ນ, ກໍ່ມີຟາມຂອງຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສະໜອງພາຍໃນມີລັກສະນະລົ້ນຕະຫຼາດ ບາງຟາມກໍ່ທົນຕໍ່ການແຂ່ງຂັນບໍ່ໄດ້ກໍ່ເຖິງຂັ້ນປິດກິດຈະການໄປຕາມລະບົບກົນໄກການຕະຫຼາດ.

ການສົ່ງງົວຂຸນອອກໄປຫວຽດນາມ ( ສົ່ງເປັນໂຕ ) ກິໂລລະ 25 ພັນກີບ ສະເລ່ຍງົວໂຕໜຶ່ງມີນ້ຳໜັກປະມານ 400 – 500 ກິໂລ. ປີນີ້, ທາງຫວຽດນາມ ເຈລະຈາຫຼຸດລາຄາລົງອີກ ເຊິ່ງເປັນລາຄາທີ່ຕໍ່າສຸດ ລະດັບຈຸຕົ້ນທຶນເຮັດໃຫ້ບັນດາຟາມຢູ່ໄດ້ຍາກ, ຟາມມີໄຊ ໄດ້ຫຼຸດຈຳນວນງົວລົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍ ຄວາມຈິງແລ້ວລາຄາ 25 ພັນ – 30 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ເປັນລາຄາທີ່ຜູ້ປະກອບການ ສາມາດຢູ່ໄດ້.

ທ່ານ ຄຳຟອງ ວໍລະບຸດ ອະທິບາຍ ວ່າ: ຟາມມີໄຊ ປູກຫຍ້າໃຫ້ອາຫານສັດເອງທຸກຢ່າງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການປູກຫຍ້າ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໄດປັ່ນນ້ຳຂຶ້ນມາຫົດຫຍ້າໃນແຕ່ລະເດືອນກໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າຂ້ອນຂ້າງສູງ ສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນກໍ່ ຫຼາຍລ້ານທຽບໃສ່ການຂາຍງົວກໍ່ຕົກຢູ່ເດືອນລະ   3 – 4 ໂຕ ໃນການຈ່າຍໃຫ້ໄຟຟ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ການລ້ຽງງົວແມ່ນໃຊ້ເວລາບໍ່ຕໍ່າ ກວ່າ 6 – 7 ເດືອນ ຈຶ່ງສາມາດຂາຍໄດ້ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າໃນຂະແໜງກະສິກຳ ຄວນມີອັດຕາເກັບທີ່ຕ່ຳກວ່າທຸລະກິດຂະ ແໜງອື່ນຈະເປັນການສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ທັງຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາຊີ້ນຕາມທ້ອງຕະຫຼາດສາມາດລົງໄດ້ ປັດຈຸບັນເຫັນວ່າ ລັດຖະບານກໍ່ຄືກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໄດ້ເຮັດວຽກໜັກສົມຄວນໃນການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າບາງເທດສະການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊີ້ນງົວ, ໝູ ແລະ ປາເປັນຕົ້ນ ທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ.

ນີ້ກໍ່ຖືເປັນທັດສະນະສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ປະກອບການໃນຂະແໜງກະສິກຳທີ່ຫຼາຍທ່ານກໍ່ຈະຢູ່ໃນສະພາບດຽວກັນ ສ່ວນລັດຖະບານຈະ ພິຈາລະນາເຂົ້າມາແກ້ໄຂແນວໃດນັ້ນ ກໍ່ເປັນອີກແງ່ໜຶ່ງສຳລັບຟາມມີໄຊແລ້ວວິທີການແກ້ໄຂແມ່ນຕ້ອງການເພີ່ມທຶນເພື່ອມາ ສ້າງຝົນທຽມເປັນການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດໄລຍະຍາວ ແຕ່ກໍ່ໄດ້ໃຊ້ທຶນຫຼາຍພໍສົມຄວນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກທຶນຮອນ ທ່ານຮອງ ອຳນວຍການກ່າວ.

 

[ ຂ່າວ – ຮູບ: ສຸລິນ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *