ເປີດໂຄງການ iTWIN-JAPAN/LAOS ເພື່ອສ້າງຄວາມ ອາດສາມາດ ດ້ານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຕາມຊາຍແດນ

ກົມຕຳຫລວດສາກົນ, ກົມໃຫຍ່ຕຳຫລວດ  ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ເປີດໂຄງ ການ iTWIN-JAPAN/LAOS  (ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍຍີ່ປຸ່ນ  ແລະ ການ ປ້ອງ ກັນຄວາມສະຫງົບ ຕາມຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ).

ພິທີເປີດໂຄງການດັ່ງກ່າວ,  ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2018  ເຊິ່ງເປັນໂຄງການສະໜັບສະໜູນຂອງ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມອບໃຫ້ອົງ ການຕຳຫລວດສາກົນ  ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໃນການຂະຫຍາຍລະບົບຖານຂໍ້ມູນ  I-24/7 ຂອງອົງການຕຳຫລວດສາກົນ, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ  ແລະ ການປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ  ຕາມຊາຍແດນ.

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວ,  ໂດຍ ທ່ານ ພົນຕີ ສົມຫວັງ ທຳມາສິດ  ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ທ່ານ ນາງ ໂຣໄຣມາ ແອນເດຼຍນີ  ຫົວໜ້າພະແນກ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຕຳ  ຫລວດສາກົນ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ທ່ານ ທາເຄຊິ ຮິຄິຮາຣະ ເອກອັກຄາຣາຊະທູດຍີ່ປູ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ,  ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການຕໍາຫລວດ ສາກົນ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ,  ແນໃສ່ຍົກສູງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບສື່ສານ ດ້ານຄວາມປອດໄພໂລກ ຂອງຕຳຫລວດສາກົນ  ຫລື ລະບົບ I-24/7 ໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວ  ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານອາດຊະຍາ ກໍາຂ້າມຊາດ  ໃນນັ້ນ ລວມທັງການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນການກວດກາເອກະສານເດີນທາງຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ, ໂດຍອີງໃສ່ຖານຂໍ້ມູນຂອງຕຳຫລວດສາກົນ  ກ່ຽວກັບອາດຊະ ຍາກອນຕ້ອງສົງໃສ,  ບຸກຄົນປະກາດຈັບ ແລະ ແຈ້ງການເອກະສານຖືກລັກ ຫລື ຕົກເຮ່ຍ  ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານລະບົບ I-24/7.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ມີມູນຄ່າດໍາເນີນການ  ປະມານ 700.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ຈາກລັດຖະບານຍີ່ປູ່ນ, ລວມທັງການສະໜອງອຸປະກອນຕ່າງໆ  ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກະຊວງປ້ງກັນຄວາມສະ ຫງົບ, ໂດຍສະເພາະ  ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ  ແລະ ກົມຕຳຫລວດສາກົນ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ພົນຕີ ສົມຫວັງ ທຳມາສິດ  ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານງົບ ປະມານ, ອຸປະກອນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ  ການດັ່ງກ່າວ. ການຂະຫຍາຍລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ຂອງອົງການ ຕຳຫລວດສາກົນໃນຄັ້ງນີ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າ  ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ ຄວາມ ສະຫງົບຂອງ ສປປ ລາວ  ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍ ໃນການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນພາກພື້ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການກວດກາເປົ້າໝາຍອາດ ຊະຍາກຳ ທີ່ອາດເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວ, ລີ້ຊ່ອນ ຫລື ເດີນທາງຜ່ານ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ທາເຄຊິ ຮິຄິຮາຣະ ກ່າວວ່າ:  ການຮັກສາຄວາມສະຫງົບຕາມຊາຍແດນທີ່ມີປສິດທິພາບໃນລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນອົງປະກອບສຳ ຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສັນຕິພາບບໍ່ພຽງແຕ່ ພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງທົ່ວພາກພື້ນແມ່ນ້ຳ ຂອງນຳອີກ ແລະ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າໂຄງການນີ້, ຈະປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄວາມ ອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ລາວ ໃນການຕໍ່ຕ້ານ ອາດຊະຍາກຳຂ້າມແດນ ທີ່ລວມມີການກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ນາງ ໂຣໄຣມາ ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປັບປຸງລະບົບສື່ສານ ດ້ານຄວາມປອດໄພໂລກ ຂອງຕຳຫລວດສາກົນ. ເມື່ອເວົ້າກ່ຽວກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫລື ເຄືອຂ່າຍອາດຊະຍາກຳຂ້າມແດນ, ການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຕົກ ສູ່ມືຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *