ສາວເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການຄວນດູແລຜິວແນວໃດ

1.ໝັ່ນບຳລຸງຜິວ ໂດຍມີຄີມທາຜິວຕິດໂຕະ

ພະນັກງານຫ້ອງການທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງແອເປັນປະຈຳ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກພົບປັນຫາຜິວແຫ້ງກັນ ດັ່ງນັນຈຶ່ງຄວນມີໂລຊັ່ນທາຜິວກາຍຕິດໂຕະໄວ້ ເພາະຫາກຮູ້ວ່າຜິວແຫ້ງເມື່ອໃດ ຈະໄດ້ຢິບໂລຊັ່ນມາທາໄດ້ຕາມຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ມີຜິວທີ່ນຸ້ມຊຸ່ມຊື່ນຕະຫຼອດວັນ

2.ເວລາຈະອອກແດດໃຫ້ທາຄີມກັນແດດ

ອາກາດຮ້ອນແບບບ້ານເຮົາ ສາວໆຫ້ອງການຄວນຕິດໂລຊັ່ນກັນແດດ ຄີມກັນແດດຫຼືສະເປກັນແດດຕິດກະເປົ໋າໄວ້ແດ່ເພາະວ່າມັນສຳຄັນຫຼາຍ ຫາກມື້ໃດທີ່ຕ້ອງໄປເຮັດວຽກອອກແດດ ກໍ່ຈະໄດ້ທາຄີມກັນແດດໄວ້ກ່ອນ 20ນາທີກ່ອນອອກແດດ ຫຼືຫາກຕ້ອງຖືກແດດເປັນເວລາດົນກໍ່ຄວນທາຄີມທຸກໆ 2 ຊົ່ວໂມງເພື່ອປ້ອງກັນຜິວໃໝ່ແດດ ແຕ່ກໍ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງແສງແດດໂດຍກົງໂດຍການກັ້ງຄັນຮົ່ມບັງໜ້າໄວ້

3.ດື່ມຫຼືຈິບນ້ຳດຸໆ

ນ້ຳເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນເຖິງ 2 ໃນ 3 ຂອງຮ່າງກາຍ ສະນັ້ນການທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບນ້ຳໃນປະລິມານທີ່ໜ້ອຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເຊວຜິວແຫ້ງ ສະນັ້ນການດື່ມນ້ຳໃນປະລິມານທີ່ພໍເໝາະຢ່າງໜ້ອຍວັນລະ 8 ຈອກຂື້ນໄປ ຈະມີສ່ວນຊ່ວຍທັງໃນການຂັບຖ່າຍຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ ແລະການດື່ມນ້ຳຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບຜິວຊຸ່ມຊື່ນອີກດ້ວຍ

4.ຮອດບ້ານໃຫ້ຮີບລ້າງເຄື່ອງສຳອາງຫຼືລ້າງໜ້າ

ເມື່ອກັບມາເຖິງບ້ານທີ່ຕ້ອງເຮັດຄື ການລ້າງເລື່ອງສຳອາງອອກ ຫຼືໃຜທີ່ມັກປ່ອຍໜ້າສົດແລະບໍ່ແຕ່ງໜ້າໄປເຮັດວຽກ ກໍໃຫ້ລ້າງໜ້າທັນທີດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ເພື່ອເປັນການຮັກສາຄວາມຍສະອາດຂອງໃບໜ້າ ແລະລ້າງສິ່ງສົກກະປົກທີ່ເຈີມາໝົດມື້

5.ກ່ອນນອນຢ່າລືມບຳລຸງຜິວໜ້າແລະຜິວກາຍ

ຫຼັງອາບນ້ຳແລ້ວຄວນທາຄີມບຳລຸງຜິວໜ້າແລະຜິວກາຍເປັນປະຈຳ ເພາະຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວໄດ້ເຕີມເຕັມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໄດ້ຮັບການບຳລຸງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພາະຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ສ່ວນຜະສົມທີ່ຢູ່ໃນຄີມທາໜ້າຫຼືຄີມທາຜິວ ຈະທຳງານໄດ້ດີເນື່ອງຈາກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເສຍເຫື່ອ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *