ໂຮງຮຽນ ຮາກແກ້ວ ເນັ້ນສ້າງຄົນໃຫ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຮາກເຫງົ້າກ່ອນກ້າວສູ່ລະດັບສາກົນ

ໂຮງຮຽນ ຮາກແກ້ວ ເປັນອີກໜຶ່ງໂຮງຮຽນ ເອກະຊົນທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍພັກ -ລັດ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດດ້ວຍການເນັ້ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຮາກເຫງົ້າຂອງຕົນເອງນັບທັງກົກເຄົ້າພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮຽນ – ການສອນພາສາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກໃຫ້ກັບນັກຮຽນ ແນໃສ່ສ້າງຄົນລາວກ້າວສູ່ລະດັບສາກົນ.

ທ່ານ ນາງ ສຸພາພອນ ວິຊາປຣາ ຄາວາມູຣະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ຮາກແກ້ວ ໃຫ້ສຳພາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ເມື່ອເວົ້າເຖິງຜົນງານໃນສົກຮຽນ 2017 – 2018 ຜ່ານມາ ໂຮງຮຽນ ຮາກແກ້ວ ຂອງພວກເຮົາມີແນວພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍໆດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມີນັກຮຽນມາເສັງທຽບເຂົ້າຮຽນຕາມລະດັບຄາດໝາຍ, ສາມາດສ້າງນັກຮຽນເກັ່ງຂັ້ນເມືອງ ວິຊາຄະນິດສາດ ສອບເສັງໄດ້ອັນດັບທີ 1 – 2 ດ້ວຍຄະແນນສະເລ່ຍ 8,92 ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງເມືອງສີສັດຕະນາກ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ເປັນກຽດຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ມາເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເພື່ອຕິດຕາມເລື່ອງການຮຽນ – ການສອນ ເພາະພວກເຮົານຳໃຊ້ລະບົບການຮຽນ – ການສອນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ດ້ວຍການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນອະນຸບານຂຶ້ນໄປ ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ເພາະຄອບຄົວເປັນຄົນຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ເລີຍມີແນວ ຄວາມຄິດສ້າງໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ຂຶ້ນມາ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສອນເພີ່ມອີກ 1 ພາສາ ຄື: ພາສາອັງກິດ.

ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ຮາກແກ້ວ ກ່າວອີກວ່າ: ສ່ວນອີກເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ສ້າງໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ແມ່ນຢາກໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮູ້ເຖິງຮາກເຫງົ້າຂອງຕົນເອງວ່າຕົນເອງເປັນຄົນແບບໃດ? ເຊິ່ງເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການໃຊ້ສັບພາສາລາວ, ການເວົ້າຈາ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຮັກສາມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຊາດ ເພາະຄົນລາວເຮົາເປັນຄົນອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ແລະ ມີຈິດໃຈຮັກເຊື້ອແພງຊາດຢູ່ແລ້ວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄືດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນພາສາອັງກິດ ເປັນພາສາຫຼັກໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບສາກົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ຈຶ່ງໄດ້ບັນຈຸພາກວິຊາພາສາອັງກິດ ເຂົ້າໃນການຮຽນ – ການສອນ ເພື່ອເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກໃຫ້ກັບນັກຮຽນ ແນໃສ່ສ້າງຄົນລາວກ້າວສູ່ລະດັບສາກົນ ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈຢູ່ສະເໝີວ່າ “ ຢ່າລືມຮາກເຫງົ້າຂອງຕົນເອງ ” ເຊິ່ງທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນຈຸດພິເສດ, ຈຸດເດັ່ນ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງໂຮງຮຽນ ຮາກແກ້ວ.

ນອກຈາກຮຽນຫຼັກສູດການສຶກສາຂອງລາວ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໄປຄຽງຄູ່ກັນແລ້ວ ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ໂຮງຮຽນເຮົາໄດ້ຮັກສາໄວ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຮຽນ – ການສອນແມ່ນການຮຽນນາດຕະສິນ ແລະ ຮຽນໂຂນ ເພາະວ່າສິລະປະດັ່ງກ່າວເປັນສິລະປະຂອງປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ ຢູ່ແລ້ວ ເຊັ່ນ: ສປປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ແລ້ວເປັນຫຍັງເດັກນ້ອຍລາວ, ຄົນລາວເຮົາບາງສ່ວນຈຶ່ງຍັງບໍ່ ຮູ້? ແລ້ວຈະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປເບິ່ງແຕ່ນຳປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພາະເປັນສິ່ງທີ່ບັນພະບູລຸດຂອງຄົນລາວເຮົາສ້າງໄວ້ ແລ້ວເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ເກັບໄວ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງໄດ້ຮຽນຮູ້? ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງມີແນວຄິດລິເລີ່ມບັນຈຸເຂົ້າຮຽນແຕ່ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂຶ້ນໄປ. ນອກນີ້, ຍັງມີເປຍໂນ ແລະ ໄວໂອລິນ ຕື່ມອີກ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທາງໂຮງຮຽນຍັງເນັ້ນເລື່ອງການພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ – ການສອນ, ການພັດທະນາເດັກນ້ອຍ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນເລື່ອງການພັດທະນາຄູ ດ້ວຍການສົ່ງຄູໄປຍົກລະດັບບຳລຸງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍທາງໂຮງຮຽນເປັນຜູ້ອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ທັງໝົດ. ນອກນັ້ນ, ຄູທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນກາງຍັງໄດ້ສົ່ງໄປເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ຮຽນຈົບຊັ້ນສູງ ເພາະການພັດທະນາຄູເປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ເປັນໝາກຫົວໃຈສຳຄັນໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນວ່າຈະໄປໃນທິດທາງໃດ ເພາະການສອນເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຊັ້ນມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະຄູສອນຊັ້ນອະນຸບານຕ້ອງມີ ຄວາມໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບພໍ່ – ແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູກໍ່ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວການດຳລົງຊີວິດຕົວຈິງຂອງນັກຮຽນວ່າເປັນແນວໃດ? ເພາະກ່ອນຈະຮັບເດັກນ້ອຍເຂົ້າຮຽນນັ້ນຄູຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຮູ້ຕັ້ງແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນວ່າຈະສອນລູກຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນຄົນແບບນີ້ ເພາະໂຮງຮຽນເຮົາຈະສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າມາຮຽນໃນຊັ້ນອະນຸບານ ດ້ວຍການສ້າງຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ສົມບູນແບບ ຫຼື ເປັນມະນຸດທີ່ສົມບູນແບບ ເພາະມະນຸດທີ່ສົມບູນແບບຕ້ອງມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ຮູ້ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການມ້ຽນບ່ອນນອນດ້ວຍຕົນເອງ, ການກິນເຂົ້າແລ້ວມ້ຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການດຳນາ ແລະ ການໃສ່ເກີບໃຫ້ເປັນດ້ວຍຕົນເອງ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານີ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນກໍ່ຈະເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຕົນເອງ, ຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ຕໍ່ປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດ.

ໂຮງຮຽນ ຮາກແກ້ວ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທົ່ງກາງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປີດການຮຽນ – ການສອນ ຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນອະນຸບານ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ, ຖ້າຫາກພໍ່ – ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທ່ານໃດສົນໃຈຢາກນຳເອົາລູກຫຼານຂອງທ່ານມາຝາກນຳພວກເຮົາແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວຕາມໂມງລັດຖະການ ເພາະທາງໂຮງຮຽນມີຄູສອນທີ່ມີປະສົບການ ທັງຄູພາຍໃນ ແລະ ຄູຕ່າງປະເທດ ໄວ້ສົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບລູກຫຼານຂອງທ່ານ.

 

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *