ຮອງລັດຖະມົນຕີ ລົງຕິດຕາມຄວາມພ້ອມ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ກຽມສະຫລອງ ວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ

​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້,  ທ່ານ ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມພື້ນຖານສາທາ ລະນະສຸກ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມພ້ອມຂອງ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໃນການສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ເມືອງວຽງໄຊ  ຄົບຮອບ 50 ປີ,  ໂດຍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ ທີ່ຖໍ້າຊຽງລໍ  ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງຫົວພັນ.

ໂອກາດດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານ ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ  ຍັງໄດ້ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໄລຍະ 9 ເດືອນ ຂອງແຂວງຫົວພັນ ແລະ ຊີ້ນຳແຜນ 3 ເດືອນ 2018  ແລະ ການສ້າງແຜນ 2019, ໂດຍແນໃສ່ບັນດາວຽກຈຸດສຸມ ບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ກໍຄື 10  ຕົວຊີ້ວັດ ຂອງສາທາລະນະສຸກທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ຄື: ອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ  ທີ່ມີນໍ້າໜັກ ຕໍ່າກວ່າມາດ ຕະ ຖານໃຫ້ຍັງ ເຫລື​ອ 21%, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ  ທີ່ມີລວງ ສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 33,2%, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ  ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 38/1.000 ຄົນ ຂອງເດັກ ເກີດມີຊີວິດ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ  ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 51/1.000 ຄົນ ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ, ອັດຕາການຕາຍ ຂອງແມ່ ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 175/100.000 ຄົນ  ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ,  ອັດຕາການເກີດລູກມີ ແພດຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ 74%, ອັດຕາການ ສັກຢາກັນພະຍາດ  ໃນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີໃຫ້ໄດ້ 90%.

ໃນຂະນະ​ດຽວ​ກັນ ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ກໍໃຫ້ໄດ້ 88%, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຄອບຄົວໃຫ້ໄດ້ 73% ຂອງປະຊາກອນທັງ ໝົດ, ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ໄດ້ 75% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ​ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ການບໍລິການສຸຂະ ພາບຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີ ຄຸນນະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *