ພະນັກງານບໍລິຫານ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາການ

ຊຸດອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ເຊິ່ງປະກອບມີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ,  ບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັດຂຶ້ນໃນ​ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2018 ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ,  ທັງ​ນີ້ ກໍ​ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຮັບ ຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ບໍລິຫານຫ້ອງການ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຂອງຂະ ແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຍິ່ງຂຶ້ນ.

ທ່ານ ວິໄຈ ນັນທະສອນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ​ແຮງ​ງານ ​ແລະ ສະຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ຊຸດ​ອົບຮົມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ນອກ​ຈາກ​ເປັນ​ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການ​ແລ້ວ  ຍັງເປັນການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມ ຄິດເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນ ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽດງານ​ຕົວ​ຈິງ, ລວມ​ເຖິງ​ບັນຫາ​ຈຸດ​ອ່ອນ ​ແລະ ຂໍ້ຄົງ​ຕ່າງໆ  ເພື່ອ​ຫາ​ວິທີ​ກາງ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຮ່ວມ​ກັນ.

ສໍາລັບເນື້ອໃນສໍາຄັນ ແລະ ວຽກງານທີ່ຍົກຂຶ້ນມາຝຶກອົບຮົມຄັ້ງ​ນີ້ ປະກອບມີ: ວຽກງານການເງິນ -ການປະກອບເອກະສານ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການບໍລິຫານຫ້ອງການ, ການເກັບ ມ້ຽນ-ສໍາເນົາເອກະສານ, ການຮ່າງເອກະສານ, ການນໍາສະເໜີ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອື່ນໆ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *