Yamaha 3CT 2019 ໃໝ່ ຕົ້ນແບບລົດຈັກ 3 ລໍ້ຂຸມພະລັງ 300 ຊີຊີ ເປີດເຜີຍຮູບຮ່າງທີ່ປະເທດ ອິດຕາລີ່

Yamaha 3CT ໃໝ່ ໂຕແບບລົດຈັກ 3 ລໍ້ຂຸມພະລັງ 300 ຊີຊີ ເປີດໂຕທີ່ງານສະແດງລົດຈັກ EICMA 2018 ທີ່ກຸງ ມິລານ ປະເທດ ອິດຕາລີ່

Yamaha 3CT ເປັນລົດຕົ້ນແບບຕະກູນ LMW ຫລື Lean Multi Wheel ທີ່ມາພ້ອມລໍ້ຄູ່ໜ້າ ແລະ ລໍ້ຫລັງ ເຊິ່ງພົບໄດ້ໃນ Tricity 125 ແລະ Tricity 155 ສຳລັບການຂັບຂີ່ໃນເມືອງເປັນຫລັກ ລວມເຖິງລົດບິກໄບ້ລົດໃຫຍ່ເຊັ່ນ Yamaha Niken ຂຸມພະລັງ 845 ຊິຊິ ທີ່ເປີດໂຕໄປໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ

ສຳລັບ Yamaha 3CT ເປັນລົດທີ່ໃຊ້ຮູບແບບ LMW ເຊັ່ນກັນ ຖືກພັດທະນາຂັບຂີ່ໃນສະໄຕສະປອດຄວບຄູ່ກັບຄວາມ ສະດວກສະບາຍ ເໝາະສຳລັບການໃຊ້ງານໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ຂັບນອກເມືອງໃນວັນຢຸດ ດ້ວຍຂຸມພະລັງຂະໜາດ 300 ຊີຊີ ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ Tricity ໃນປະຈຸບັນ

ສ່ວນການວາງຈຳໜ່າຍແທ້ໆຄົງຈະຕ້ອງລໍຖ້າອີກຈັກໄລຍະໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກລຸ່ນນີ້ຍັງເປັນພຽງ Prototype ເທົ່ານັ້ນ

 

 

ຂໍ້ມູນມາຈາກ : ອໍໂຕ່ສະນຸກ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *