ກະກຽມເນື້ອໃນບັນຫາສຳຄັນ ໃນຂະແໜງກົດໝາຍ ເພື່ອນຳເຂົ້າ ພິຈາລະນາຢູ່ກອງປະຊຸມສະ ໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6

ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2018,  ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ  ກ່ຽວກັບການຍົກສູງຄຸນນະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນ   ທີ່ຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6  ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ  ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການກະກຽມ ແລະ  ດຳເນີນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ  ໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາຕ່າງໆ  ມີຄຸນນະພາບ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ  ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດນັບມື້ສູງຂຶ້ນ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວ,  ຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ  ທ່ານ ສົມພັນ  ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ  ຜູ້ຊີ້ນຳກຳມາທິການກົດໝາຍ,  ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະມາ ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດ  ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ກ່າວວ່າ:  ການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ  ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ມີຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ,  ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍຍັງມີບາງດ້ານ  ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນ  ໂດຍສະເພາະ ການກະກຽມດ້ານເນື້ອໃນ, ການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ.  ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ເຊື້ອເຊີນບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທັງໝົດ  ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ,  ອົງການ ເພື່ອປຶກສາຫາລື  ແລະ ຄົ້ນ​ຄວ້າປະ​ກອບ​ຄໍາເຫັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ  ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ເນື້ອໃນຕ່າງໆ  ແນ​ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບັນດາເນື້ອໃນ ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ  ບັນລຸໄດ້ຕາມລະ ດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.ກອງປະສຳມະນາຄັ້ງນີ້,  ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາບັນດາເນື້ອໃນ  ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ, ລວມທັງຕິດພັນກັບສິດ  ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ  ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາ ເຜົ່າ, ຊຶ່ງປະກອບມີທັງໝົດ7 ເນື້ອໃນ  ຄື: ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດແບ່ງປະເພດທີ່ດິນ  ແລະ ລະດັບ ຄວາມສໍາຄັນຂອງປະເພດທີ່ດິນ  ລວມທັງຊັດສ່ວນທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ,  ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດໃນການຄຸ້ມຄອງ  ແລະ ການບໍລິການທີ່ດິນ, ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ  ທີ່ ພົວ ພັນກັບສິດຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ,  ສິດຄອບຄອງທີ່ດິນລວມໝູ່,  ສິດຄອບຄອງທີ່ດິນຂອງຍິງ-ຊາຍ,  ການເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ການເຊົ່າທີ່ດິນ,  ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນສໍາຄັນ  ແລະ ບັນຫາພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ກໍານົດເຂົ້າໃໝ່ ໃນເນື້ອໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ, ຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ,ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ  ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສໍາມະນາຄັ້ງນີ້,  ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້,  ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ບັນດາທ່ານຜູ້ແທນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ  ຈົ່ງໄດ້ພ້ອມກັນສຸມເຫື່ອແຮງ,  ສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນ  ໂດຍຍົກເອົາບົດຮຽນ, ປະສົບປະການຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ,  ສະພາບການຕົວຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ ເພື່ອຍົກຂຶ້ນມາແລກປ່ຽນ  ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນ ໃຫ້ກອງປະຊຸມ,  ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງເອກະສານ  ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງປະເທດເຮົາ,  ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຍາວນານ,  ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *