ສະມາດເບຣນ ເນັ້ນພັດທະນາສະໝອງສຳລັບເດັກ 3 ປີຂຶ້ນໄປ

ສູນ ສະມາດເບຣນ ສປປ ລາວ ເນັ້ນຫຼັກສູດພັດທະນາສະໝອງສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3 ປີຂຶ້ນໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພີ່ມໄອຄິວ ( I.Q ) ແລະ ອີຄິວ ( E.Q ) ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີສະມາທິເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ, ຮຽນມ່ວນ, ມີຈິນຕະນາການ, ຜົນການຮຽນດີຂຶ້ນ, ກ້າຄິດ, ກ້າສະແດງອອກ ແລະ ສະໝອງມີການພັດທະນາໄວຂຶ້ນກວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນ ສະມາດເບຣນ ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງແຮງຈຸງໃຈໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຮຽນໃນໂຮງຮຽນດີຂຶ້ນ.

ທ່ານ ດຣ. ອະພິມຸກ ວາລີລັກ ຜູ້ອໍານວຍການສູນສະມາດເບຣນ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ວ່າ: ສູນ ສະມາດເບຣນ ພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍອອກເປັນ 22 ສາຂາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ມີນັກຮຽນຈໍານວນທັງໝົດ 800 ກວ່າຄົນ ແລະ ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍສາຂາອອກໄປຕື່ມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ສຳລັບຫຼັກສູດ ສະມາດເບຣນ ຈິນຕະຄະນິດ ແມ່ນລັກສູດພັດທະນາສະໝອງສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3 ປີຂຶ້ນໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພີ່ມໄອຄິວ ແລະ ອີຄິວໃຫ້ມີສະມາທິເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ, ຮຽນມ່ວນ, ມີຈິນຕະນາການ, ຜົນການຮຽນດີຂຶ້ນ, ກ້າຄິດ, ກ້າສະແດງອອກ ແລະ ມີປະກາສະນີຍະບັດຮັບຮອງທຸກລະດັບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະມາດເບຣນເປັນຫຼັກສູນພັດທະນາສະໝອງທັງ 2 ຟາກ ໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ສໍາລັບເດັກອາຍຸ 3 ປີຂຶ້ນໄປ ໂດຍການໃຊ້ຕົວເລກເປັນສື່ ແລະ ມີລູກຄິດເປັນອຸປະກອນການຮຽນ – ການສອນ ແລະ ສະມາດເບຣນ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອສອນທັກສະຂັ້ນພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຄໍານວນດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ ທຸກສາຂາທົ່ວໂລກໃຊ້ມາດຕະຖານດຽວກັນທັງໝົດ ໂດຍການປະສົມປະສານເຕັກນິກທາງຕາເວັນອອກກັບຕາເວັນຕົກ ເຊິ່ງມີຫຼັກສູດການຮຽນ – ການສອນ, ການຝຶກທັກສະ ເພື່ອພັດທະນາທາງດ້ານການສຶກສາ ( ຮຽນ ) ຂອງແຕ່ລະຄົນໃນການຝຶກການຟັງ, ການອ່ານ, ການຂຽນ, ການນັບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການສັງເກດການທີ່ມີເຫດຜົນ, ຄວາມຈື່ຈຳຂະບວນການຄິດ ແລະ ທັກສະອື່ນໆອີກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງມີຈຸດມຸ່ງໝາຍ ສະມາດເບຣນ ຄື: ການນໍາສະເໜີແນວທາງການສຶກສາທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາໃນການຝຶກທັກສະຂອງເດັກນ້ອຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມສະຫຼາດຮອບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາເປັນຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມສາມາດພິເສດໃນການໃຊ້ສະໝອງຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອພັດທະນາສະມາທິ, ຄວາມຄິດ, ຄວາມຈື່ຈຳ, ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍເກີດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການທີ່ຈະເອົາຊະນະອຸປະສັກຕ່າງໆ ໃນຊີວິດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງສະມາດເບຣນມີຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ: “ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເວລາທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດຂອງລູກຜ່ານເລີຍໄປ ເພາະສະໝອງຂອງລູກຈະເຕີບໂຕ ແລະ ຢູ່ຕິດຕົວລູກໄປຕະຫຼອດຊີວິດ ”.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ອໍານວຍການສູນສະມາດເບຣນ ສປປ ລາວ ຍັງກ່າວໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການຮຽນ ສະມາດເບຣນ ມີຜົນດີຕໍ່ການຮຽນ ຄື: ເລີກວິທີການຄໍານວນແບບເກົ່າ, ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີການປ່ຽນແປງໃນຫຼາຍດ້ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ນໍາປະໂຫຍດຈາກລະບົບສະໝອງຂອງມະນຸດມາໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີສະມາທິຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂະນະດຽວກັນ ທ່ານ ນາງ ພອນນິພາ ລ້ອຍແກ່ນຈັນ ຮັບຜິດຊອບຝ່າຍວິຊາການຝຶກອົບຮົມຄູສອນ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສູນດັ່ງກ່າວນອກຈາກຈະເນັ້ນໃນເລື່ອງຫຼັກສູດພັດທະນາສະໝອງ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3 ປີຂຶ້ນໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພີ່ມ I.Q ແລະ E.Q, ມີສະມາທິເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ, ຮຽນມ່ວນ, ມີຈິນຕະນາການ, ຜົນການຮຽນດີຂຶ້ນ, ກ້າສະແດງອອກ ແລະ ສະໝອງມີການພັດທະນາໄວຂຶ້ນແລ້ວຍັງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ, ຄູສອນແຕ່ລະສາຂາ ໂດຍສະເພາະທາງສູນໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນເພື່ອກຽມ ຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ຄູສອນໄດ້ມີການພັດທະນາຕົນເອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ – ການສອນ, ນໍາພານັກຮຽນເຮັດໃຫ້ມີການພັດທະນາໃນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍການຝຶກອົບຮົມຄູແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນເປັນໄລຍະເວລາ 1 ເດືອນ ສໍາລັບເດືອນຕຸລາແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ 2018 ເຊິ່ງຄູທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ລົງເລິກໃນເລື່ອງການຮຽນ – ການສອນ, ຮຽນຮູ້ທາງດ້ານຈະລິຍະທໍາ, ຄຸນນະທໍາ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທຸກໆ 3 ເດືອນ ທາງສູນຍັງໄດ້ທົບທວນການຮຽນ – ການສອນຂອງຄູຄືນ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າຄູຈະມີການພັດທະນາໃນການສອນເດັກນ້ອຍໃນດ້ານໃດ? ທາງສູນຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນເລື່ອງຄູສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ຖ້າມີຄູເກັ່ງແລ້ວນັກຮຽນກໍ່ຈະເກັ່ງໄປຕາມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຖືຄໍາຂວັນຂອງສູນ ສະມາດເບຣນ ທີ່ວ່າ: “ ຄູທີ່ເກັ່ງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະສອນເດັກນ້ອຍໃຫ້ເກັ່ງໄດ້ ”.

ທ່ານອໍານວຍການ ສູນສະມາດເບຣນ ສປປ ລາວ ຍັງຝາກເຖິງບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດເຂົ້າມາຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່ ສູນສະ ມາເບຣນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດົງນາໂຊກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ເຟສບຸ໊ກ: ສະມາດເບຣນ ລາວ/Smart brain laos.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *