ບໍລິສັດ M-PointMart ການຄ້າຈຳກັດ ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຫຼາຍຕຳແຫ່ງ

ຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ ພະນັກງານສາງ 4 ຕຳແໜ່ງ (ດ່ວນ) ກະເຊົ້າ ເວລາ 6:00 ຫາ 15:00 ປະຈຳສາຂາໃຫຍ່ ບ້ານພະຂາວ ເຮັດວຽກ 6ມື້/ອາທິດ ຄຸນນະວຸດທິ: ເພດຊາຍ ອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ ບໍ່ຈຳກັດວຸດທິການສຶກສາ

Read more

ດ່ວນ!! ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ໜ້າວຽກຕ້ອງການ: ແປພະສາ ລາວ-ຈີນ ຈີນ-ລາວ 7 ຕຳແໜ່ງ ບັນຊີ – ຄັງເງີນ             1 ຕຳແໜ່ງ ສະຖານທີ່: ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຕານມີໄຊ, ຮ່ວມ 24, ເມືອງໄຊທານີ,ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີໂທລະສັບ: 020 95127826

Read more

ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ແມ່ບ້ານ 1 ຕຳແໜ່ງ

ເຮັດວຽກອະນາໄມບ້ານທົ່ວໄປ ເຮັດວຽກຊ່ວງເຊົ້າ ເຮັດວຽກແລ້ວສາມາດກັບບ້ານໄດ້ເລີຍ ເຮັດວຽກ ວັນຈັນ – ວັນສຸກ ເງິນເດືອນ 000 ກີບ   ບ່ອນເຮັດວຽກ :ບ້ານທົ່ງຂັນຄຳ ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ: 020-5566 9239    

Read more

ບໍລິສັດ ດີບີວີ ບົວວັນ ຕ້ອງການພະນັກງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ |ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ພວກເຮົາ ບໍລິສັດ ດີບີວີ ບົວວັນ ຈຳຫນ່າຍເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການມີຄວາມຕ້ອງການ ພະນັກງານ 10 ຕຳແຫນ່ງຄື : 

Read more

ຮ້ານ ໂມໂນ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ເຮັດວຽກ 5 ມື້/ທິດ 10.00-20.00 ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,200,000-1,320,000 ກີບ ຫຼັງຈາກ 3 ເດືອນຂຶ້ນເປັນ 1,350,000-1,485,000 ກີບ + ມື້ພັກ 15 ມື້ຕໍ່ປີ, ແລະ ມື້ພັກລັດທະການ + ໂບນັສເດືອນ

Read more