ຮັບສະໝັກພະນັກງານຂາຍເຄື່ອງ

ຮັບພະນັກງານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ບຸນທາດຫລວງ ແລະ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ຫລັງຈາກຂາຍເຄື່ອງຢູ່ບຸນທາດຫລວງແລ້ວ ໄປຂາຍເຄື່ອງຕໍ່ຢູ່ສາຂາໃຫມ່ທີ່ກໍາລັງຈະເປີດ ໃນເດືອນ 12 ນີ້ ທີ່ວຽງຈັນເຊັນເຕີ:

Read more
Facebook