ປະກາດ!! ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ດ່ວນ!!

ເງື່ອນໄຂ: ເພດຊາຍ – ຍິງ ອາຍຸ 28 ປີຂື້ນໄປ ໜ້າຕາດີ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ ລາຍໄດ້ 3-5 ລ້ານກີບ /ຕໍ່ເດືອນ ໜ້າວຽກ: ຂາຍອາຫານ ປະເພດຂອງແກ້ມ ຖ້າສົນໃຈ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມທີ່ເບີລຸ່ມນີ້: ເບີ:020 52056859

Read more

ປະກາດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ແມ່ບ້ານ 1 ຕຳແໜ່ງ

ເງື່ອນໄຂ: ຕ້ອງເປັນຄໄນດຸໝັ່ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ ສາມາດແຕ່ງກິນເປັນ ຂໍຄົນທີ່ພ້ອມເຮັດວຽກ ແລະ ພວກເຮໄາມີທີ່ພັກໃຫ້ພ້ອມ ສົນໃຈສາມາດໂທສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ເບີລຸ່ມນີ້: ເບີ: 030 5961111  

Read more

ໂຮງແຮມ ຄັງຊີຕີ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ

ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານ ແມ່ບ້ານ ເພດຍິງ 2 ຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ເພດ ຊາຍ 1 ຕຳແໜ່ງ ສຳລັບຕຳແໜ່ງພະນັກງານຕ້ອນຮັບ: ເຮັດວຽກ 15:00-23:00, ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາຈີນ ໃນລະດັບດີ. (ຖ້າມີປະສົບການ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)   ສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ຕາມເບີ

Read more

ບໍລິສັດ ເອັມພາຍການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ

ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ ພະນັກງານ ກວດສອບຄຸນນະພາບນ້ຳ ຄຸນສົມບັດ: ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸ 28-35 ປີ ຈົບສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Word, Excel ປະສົບການ 1 ປີຂື້ນໄປ

Read more

ປະກາດຮັບສະໝັກ ສາວ PR ດ່ວນ!!

ໜ້າວຽກ: ເຊຍຂາຍຂອງແກ້ມ ບຸກຄະລິກດີ ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ກ້າເວົ້າກ້າສະແດງອອກ ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ, ມັກຮັກໃນວຽກບໍລິການ ເງີນເດືອນ 1.200.000ກີບ ຍັງມີເງີນໂບນັດ ລາຍວັນ, ລາຍເດືອນ ຕ້ອງມີພາຫະນະເປັນຂອງຕົນເອງ ໃນການທຽວວຽກ ເວລາເຮັດວຽກ 17:30 – 23:30 ສົນໃຈກະລຸນາຕິດຕໍ່ໂດຍກົງທີ່ເບີ: 020

Read more

ປະກາດ!! ຕ້ອງການພະນັກງານ ເພດຊາຍ 2ຄົນ

ເງື່ອນໄຂ: ຂັບລົດໄດ້ (ຂັບບໍໄດ້ກະບໍເປັນຫຍັງ)​ ຍົກເຄື່ອງໄດ້, ແຂງແຮງ​, ມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ໜ້າວຽກ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ສົນໃຈສມາດເຂົ້າມາສຳພາດໄດ້ ຫຼື ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ ທີ່ເບີດ້ານລຸ່ມນີ້ 020 98951047

Read more

ຮັບສະຫມັກສາວເຫລົ້າຫລາຍຕຳແຫນ່ງ

(ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,900,000ກິບ) ເງືອນໄຂ: – ອາຍຸ18-24 – ສູງ160ຂືນໄປ – ບຸກຂະລີກດີ ດຸຫມັ່ນ – ກະວຽກ 18:00-22:00 ບໍ່ມີລົດຮັບສົ່ງ – 19:30-24:00 ມີລົດຮັບສົ່ງ ສົນໃຈສົ່ງຮູບເຕັມໂຕກ້ອງສົດ ລວງສູງ ບ່ອນພັກເຊົາ ມາທີເບີ 020 9977

Read more

ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານພາສທາມ (Part Time) 10 ຕຳແຫນ່ງ

– ມື້ຫນຶ່ງເຮັດວຽກ 4 ຊົ່ວໂມງ (ຈັນ-ສຸກ) – ເຂົ້າຫ້ອງການບາງມື້ (ປະຊຸມ ຫລື ເບິ່ງຕົວຢ່າງເຄື່ອງ) – ມີເປົ້າໃນການຂາຍ ຍິ່ງຂາຍໄດ້ຫລາຍຍິ່ງໄດ້ເງິນເປີເຊັນຫລາຍ (ຂາຍເຄື່ອງໄຟຟ້າ) – ເງິນເດືອນເລິ່ມຕົ້ນ 50$ + ເງິນຄອມ 5-7%

Read more

ບໍລິສັດ ປະກາຍທິບ ການຄ້າ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ດ່ວນ!!

ຕຳແໜ່ງ: ຮັບພະນັກງານ ຂາຍ 1 ຕຳແໜ່ງ ເງື່ອນໄຂ: ເພດຍິງ ອາຍຸ 25 – 35 ປີ ຕ້ອງມີປະສົບການ ໃນດ້ານການຂາຍມາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ຕາມເບີໂທລຸ່ມນີ້ ສາມາດໂທ ຫຼື ວອດແອັບ:

Read more

ທາງບໍລິສັດສະກາວີລາວ ຕອ້ງການພະນັກງານ 3ຕຳແຫນ່ງດັ່ງນີ້:

1.ຫົວຫນ້າຊ່າງຈັກ 2.ຜູ້ຄຸ້ມການຜະລິດ 3.ຜູ້ຊວ່ຍຜູ້ຈັດການ   ເງີນເດືອນ 500-1,000$ (ຫລືຕໍ່ລອງກັນໄດ້) ໝາຍເຫດ: ທຸກຕ່ຳແຫນ່ງຕອ້ງມີປະສົບການມາກ່ອນ ແລະ ຕອ້ງຮູ້ພາສາອັງກິດ ຫລື ພາສາຫວຽດນາມເປັນຢ່າງດີ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໂທນາຍຈ້າງໂດຍກົງ ໂທ: 020 91127170 (ນາງຍ້ຽນ)

Read more